Kế Toán

Login to view salary 722 views - Expires in 5 days

What We Can Offer

Hiệu quả công việc; Thưởng định kỳ
Bảo hiểm Bảo Việt
Trong và ngoài nước

Job Description

- Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ và hạch toán lên hệ thống.
- Theo dõi tình hình nhập xuất vật tư, tài sản, công cụ, dụng cụ…
- Kiểm tra các hóa đơn chứng từ nhập hàng từ nhà cung cấp, xử lý tất cả các trường hợp thiếu hụt sai sót nếu có.
- Theo dõi lượng nhập, xuất, tồn vật tư ở tất cả các khâu, các bộ phận trong hệ thống, kịp thời đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ vật tư …
- Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty; Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
- Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn.
- Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất), đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán. Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê.
- Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập xuất tồn
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành liên quan đến kế toán; Hiểu biết về nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo đặc biệt là excel và phầm mềm kế toán.
- Có sự hiểu biết về các loại hàng hóa, vật tư trong xây dựng.
- Kinh nghiệm 2 - 3 năm.

Job Locations

236 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Coteccons – One of the company building a leading reputation in Vietnam, specialized construction and civil engineering industry with high quality.

Human is our key of success – Coteccons Group’s human resources are considered the most valuable assets. We therefore pay continuous attention in building up a team of professional managers and staffs for the purpose of sustainable development. Coteccons objectively evaluate contributions from each staff in order to increase the awareness of individual roles in forming corporate culture, continuous learning, innovation, diligence and integrity.

Coteccons Group wins #1 ranking in “Vietnam best places to work in Construction industry” in 3 consecutive years. This award is annually co-hosted by Anphabe (a career network of management professionals in Vietnam) and Nielsen (a global market research firm).

Read full company information
Coteccons Tower - 236/6 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, HCMcity
1,000-4,999 staffs
Phòng Quản trị Nguồn Nhân lực
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam