Kế Toán Công Nợ

$254 - $472 179 lượt xem - Hết hạn trong 8 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương thưởng tết
cơ hội du lịch cùng công ty

Mô Tả Công Việc

- Nhận hợp đồng kinh tế từ các bộ phận, sau đó kiểm tra nội dung, điều khoản có liên quan đến việc thanh toán, thêm mã khách hàng, nhà cung cấp, sửa mã (đối với trường hợp khách hàng, nhà cung cấp có chuyển nhượng, thay đổi), theo dõi từng hợp đồng trên phần mềm quản lý tài chính kế toán.

- Xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp

- Xác nhận hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán

- Kiểm tra công nợ

- Thường xuyên liên lạc với các bộ phận và cán bộ quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng

- Theo dõi tiến độ của các hợp đồng mua bán, dịch vụ

- Đôn đốc, tham gia thu hồi nợ đối với những khoản công nợ lâu, khó đòi và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp nhưng quá hạn nhập hàng hoặc dịch vụ.

- Lập bút toán kết chuyển công nợ dịch vụ, hàng hóa tới công ty hoặc các chi nhánh.

- Xác nhận công nợ theo định kỳ với các công ty/chi nhánh.

- Điều chỉnh tỷ giá và các điều liên quan đến các bộ phận, khách hàng, nhà cung cấp.

- Kiểm tra báo cáo công nợ

- Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt

- Lập thông báo thanh toán công nợ

- Làm báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, thông tin về công nợ

- Kiểm tra số liệu công nợ, lập biên bản xác nhận với khách hàng, nhà cung cấp.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Sử dụng phần mềm MISA + Excel + Word
- Cẩn thận, trung thực, có khả năng tính toán linh hoạt

Địa Điểm Làm Việc

Hai Bà Trưng, Sầm Sơn, Thanh Hoá, Việt Nam
36 đường Hai Bà Trưng, Quảng Cư, Sầm Sơn, Thanh Hóa
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)