Kế Toán Công Nợ Bán Hàng

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 5 ngày
113 lượt xem
Long An

Mô tả công việc

Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Kế toán trưởng, cụ thể như sau: 1. Hạch toán các nghiệp vụ liên quan tới bán hàng và công nợ - Lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ phát sinh; - Ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh theo chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành; - Định kỳ đối chiếu giữa số liệu công nợ với khách hàng; - Lưu trữ chứng từ kế toán. 2. Quản trị công tác bán hàng và quản lý công nợ - Cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời các tình hình biến động doanh thu, công nợ theo các biểu mẫu quy định phục vụ cho công tác quản trị; - Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý cho các cấp lãnh đạo, phòng ban khi có yêu cầu; - Tuân thủ các quy trình, quy định có liên quan đã được ban hành; 3. Soát xét các nghiệp vụ liên quan tới bán hàng, công nợ - Tiếp nhận các yêu cầu soát xét cùng hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan tới bán hàng, công nợ; - Xác định danh mục các nội dung mà kế toán sẽ soát xét trên các giao dịch, tài liệu và hồ sơ; - Thực hiện soát xét theo phạm vi nội dung, khía cạnh đã xây dựng; - Thảo luận kết quả soát xét với các bên liên quan để tổng hợp, báo cáo kết quả. 4. Tham mưu, tư vấn - Dự báo các rủi ro liên quan đến công tác hạch toán, kế toán và thuế của doanh thu, công nợ. 5. Công việc khác - Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Yêu cầu công việc

1. Trình độ: - Đại học trở lên (chuyên ngành tài chính, kế toán) 2. Kinh nghiệm: - Có ít nhất từ 01 đến 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán - Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đồng 3. Kiến thức: - Am hiểu lĩnh vực tài chính, kế toán, thống kê - Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp và kế toán quản trị 4. Kỹ năng nghiệp vụ: - Thành thạo các phần mềm quản lý. - Có tầm nhìn dài hạn và kỹ năng phân tích, tổng hợp. - Có tố chất lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và phối hợp hiệu quả. 5. Thái độ: - Khẩn trương, quyết liệt, chủ động trong mọi hoạt động, không né tránh, ỷ lại. - Làm việc với tinh thần dịch vụ cao, giải quyết nhanh, thỏa đáng các vấn đề phát sinh. - Thực hiện công việc một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty. - Tạo dựng uy tín cá nhân, được đồng nghiệp và khách hàng tin tưởng. - Không ngừng vun đắp, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của Công ty. MỨC LƯƠNG: Thỏa thuận PHÚC LỢI: - Lương thưởng theo theo năng lực và kết quả kinh doanh - BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của nhà nước - Chi tiết hơn trao đổi khi phỏng vấn.

Các phúc lợi dành cho bạn

Lương thưởng theo theo năng lực và kết quả kinh doanh
BHYT, BHXH, BHTN theo qui định của nhà nước
Chi tiết hơn trao đổi khi phỏng vấn

Thông tin việc làm

19/03/2024

Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Công Nợ

Kế toán/Kiểm toán

Nhân viên

Tài Chính Kế Toán, Hệ Thống Thuế, Hạch Toán, Công Nợ, Quản Lý Công Nợ

Bất kỳ

Địa điểm làm việc

Khu Công Nghiệp Long Hậu, ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

Từ khoá:
Công Ty Cổ Phần Thái Sơn - Long An
Công Ty Cổ Phần Thái Sơn - Long An
Công Ty Cổ Phần Thái Sơn - Long An

Công Ty Cổ Phần Thái Sơn Long An, ấp 2/5, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Gần Khu Công Nghiệp Long Hậu)

(Xem bản đồ)
HR Dept.