Kế Toán Dự Án/ Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Dự Án/ Kế Toán Tổng Hợp

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Thương lượng 1176 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hiệu xuất công việc
Chương trình chăm sóc sức khỏe cá nhân và hỗ trợ người thân
12 ngày phép

Mô Tả Công Việc

1. Tổng hợp
- Tổng hợp các số liệu, tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và Công ty. Thực hiện và kiểm soát công việc chi tiết nhằm đảm bảo số liệu hạch toán chính xác, kịp thời.

2. Kiểm soát
- Đảm bảo tất cả các thông tin kế toán được cung cấp đầy đủ, chính xác, hợp lý, hợp lệ, tuân thủ các chuẩn mực kế toán và qui định công ty.
- Kiểm tra và kiểm soát các bút toán kế toán từ tất cả các nghiệp vụ phát sinh của công ty.
- Nhập các bút toán kế toán, điều chỉnh, bút toán định kỳ vào hệ thống khi cần thiết. Thực hiện các công tác khóa sổ.
- Kiểm tra chi tiết và tổng hợp tất cả các tài khoản kế toán, kiểm tra bảng cân đối số phát sinh; Phân bổ, kết chuyển, trích trước doanh thu; Lập các bút toán điều chỉnh cần thiết về chi phí, doanh thu, các bút toán khóa sổ & các bút toán khác,…
- Tổng hợp chi phí xây dựng, lập bảng tổng hợp tính giá thành cho dự án đơn vị phụ trách, lập các bút toán kết chuyển giá vốn, TSCĐ…
- Lập kế hoạch thuế, tổng hợp kế hoạch thanh toán tháng của bộ phận. Lập kế hoạch ngân sách của bộ phận hàng năm. Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong phạm vi việc liên quan.

3. Báo cáo
- Lập, in các báo cáo; tổng hợp, chi tiết các tài khoản, bảng cân đối tài khoản theo đúng qui định và đúng hạn.
- Lập báo cáo tài chính, quản trị hàng tháng, quý, năm theo đúng mẫu biểu, thời gian quy định của Tập đoàn và quy định hiện hành của Nhà nước.
- Lập tờ khai thuế TNDN hiện hành, thuế TNDN hoãn lại theo quý, năm đảm bảo tuân theo luật thuế TNDN hiện hành Làm việc trực tiếp với cán bộ quản lý thuế thường xuyên để kiểm tra về việc kê khai, nộp thuế cũng như số dư công nợ thuế. Làm yêu cầu đề nghị điều chỉnh số dư thuế các loại nếu phát sinh chênh lệch. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- 7 năm kinh nghiệm Kế toán, ít nhất 3 năm kinh nghiệm Kế toán dự án, kế toán tổng hợp ở các Công ty Bất động sản đầu tư xây dựng.
- Có khả năng đọc và phân tích hợp đồng xây dựng, hồ sơ khối lượng. khả năng phân tích số liệu kế toán, báo cáo
tài chính.
- Quan tâm đến chi tiết và sự chính xác. Bảo mật số liệu kế toán của Công ty.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Sử dụng máy tính thông thạo, phần mềm kế toán SAP. Tiếng Anh giao tiếp.

Địa Điểm Làm Việc

1 Đường Phạm Ngũ Lão, Nguyen Thai Binh, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Since its beginnings in 1985 as a textile firm in the province of Thai Binh, Bitexco has become a successful multi-industry corporation. It covers real estate investment and development, hydro-power plants, infrastructure, mining and mineral water production.

Bitexco began to diversify and expand its business in 1997 in the production of mineral water. The company has invested heavily in modern machinery and equipment for building and developing the brand "Vital" to become the first brand of mineral water in Vietnam, which was first produced by Italian technologies meet the high European quality standards.

In the real estate sector, from 2000, Bitexco has developed various high-profile projects in Hanoi and Ho Chi Minh City. Examples in Hanoi are The Manor and The Garden, J.W. Marriott Hotel ; while in Ho Chi Minh City there is the Bitexco Office Building, The Manor I, The Manor II and the 68-storey Bitexco Financial Tower. Other major projects underway include Hoang Mai Urban Complex in Hanoi, in Lao Cai The Manor Eco+ and Sapa Resort & Holiday Apartments, in Thanh Hoa the New Centre, and in Ho Chi Minh City the Nguyen Cu Trinh Residential Complex and Ben Thanh Towers.

Bitexco has always strived for growth and prosperity. Its reputation in Vietnam is based on its sustainable development and global perspective. The key to its success is the vision of its leaders, combined with the reliability of its business partners and the loyalty of its patrons. Bitexco’s goal is to become the top corporation in Vietnam, an internationally competitive enterprise that exceeds the expectations of its customers with its care for quality and state-of-the-art products and services

Xem toàn bộ thông tin công ty
48 Floor, Bitexco Financial Tower, 02 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM City
100-499 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)