Kế Toán Thanh Toán

Login to view salary 1035 views - Expires in 19 hours

What We Can Offer

Thưởng tháng 13, thưởng thành tích
Bảo hiểm tai nạn 24/24 & Bảo hiểm sức khỏe
Công ty có xe đưa đón từ Bình Thạnh

Job Description

A. Mục đích công việc:
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, hạch toán hàng ngày vào hệ thống PcMRP (“Hệ thống”).
Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ mua hàng, hạch toán hàng ngày vào hệ thống.
Theo dõi và thực hiện nghiệp vụ thanh toán từ khách hàng và cập nhật vào hệ thống.
Theo dõi và thực hiện việc thanh toán cho bên mua hàng và cập nhật vào hệ thống.
Thực hiện các báo cáo cần thiết liên quan đến bán hàng, mua hàng và thanh toán.
B. Trách nhiệm và nhiệm vụ:
1. Doanh thu : Cập nhật số liệu doanh thu hàng ngày của công ty. Kiểm tra đối chiếu doanh thu được ghi nhận trên hệ thống với chứng từ đính kèm và hạch toán trên hệ thống kịp thời, chính xác.
2. Khoản phải thu: theo dõi các khoản phải thu từ khách hàng (External Customers), ghi nhận, hạch toán những khoản đã thu từ khách hàng hàng ngày. Lập báo cáo tuần cho các khoản phải thu.
3. Hạch toán nghiệp vụ mua hàng: kiểm tra và hạch toán nghiệp vụ mua hàng hằng ngày trên Hệ thống. Đảm bảo tính kịp thờ, chính xác của từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
4. Thanh toán: thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho khách hàng (External Suppliers) vào ngày 15 và 25 hàng tháng. Đảm bảo việc thanh toán qua ngân hàng và tiền mặt chính xác và đúng thời hạn các khoản phải trả.
5. Hạch toán các nghiệp vụ bù trừ trong nội bộ tập đoàn SV Group.
6. Lập bảng xác nhận khoản phải thu – phải trả hàng tháng trong nội bộ tập đoàn SV Group và Nidec SV TCL.
7. Lập và gửi báo cáo ngày, báo cáo tuần, báo cáo tháng theo quy định của công ty.
8. Kiểm tra và lưu trữ tất cả những chứng từ liên quan nhằm đảm bào tính đầy đủ, hợp pháp theo quy định của pháp luật.
9. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

C. Tiêu chuẩn năng lực:
1. Trình độ học vấn, chuyên môn:
• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên
• Chuyên môn: chuyên ngành Kế toán-Kiểm toán, Kế toán tài chính.
2. Yêu cầu năng lực:
• Kiến thức cơ bản về các nguyên lý kế toán.
• Khả năng nhập liệu nhanh và chính xác.
• Kỹ năng sử dụng máy tính (MS Office, MS Outlook)
• Kỹ năng sử dụng tiếng Anh tương đương chứng chỉ B quốc gia hoặc TOEIC 500 hoặc IELTS 4.5
3. Các yêu cầu khác:
• Có sức khỏe tốt, có thể tăng ca khi công việc yêu cầu
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Job Locations

Binh Duong
View full Company Profile

SV Probe is a global leader in the design, development and manufacture of custom, engineered-to-order testing products for the semiconductor industry. SV Probe has operations in the USA, Singapore, Taiwan, China, Japan, Thailand, Malaysia, Europeans and Vietnam .

Website: www.svprobe.com

Read full company information
37A, street 6, VSIP1, Thuan An, Binh Duong
500-999 staffs
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam