Kế Toán Tổng Hợp

Đăng nhập để xem mức lương 618 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Tháng 13
Bảo hiểm sức khỏe
Du lịch hàng năm

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện xây dựng quy trình chuẩn hóa và duy trì phát triển hệ thống kế toán.
- Tổ chức, vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và hiệu quả.
- Kiểm tra tính hợp lệ , nội dung các hóa đơn đầu vào và đầu ra.
- Hướng dẫn xử lý, kiểm soát và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
- Kiểm soát tất cả các số liệu phát sinh do kế toán viên nhập liệu. Nắm vững các số liệu, nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
- Tính lương và hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến lương.
- Lập lệnh chuyển tiền internet banking cho các thanh toán.
- Quản lý công nợ phải thu, phải trả.
- Thực hiện hạch toán các bút toán tổng hợp : khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, các nghiệp vụ khác, kết chuyển ….
- Lập báo cáo thuế GTGT, thuế nhà thầu, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và quyết toán các loại thuế .
- Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế và giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến thuế.
- Lập báo cáo tài chính theo từng quý, năm, báo cáo giải trình chi tiết và các báo cáo, thống kê khác.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.
- Hỗ trợ kế toán trưởng kiểm soát, quản lý số liệu kế toán, hạn chế sự sai sót thấp nhất có thể.
- Thay kế toán trưởng xử lý các vấn đề được giao và các công tác khác khi vắng mặt.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên phân công.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghành kế toán.
- Đã có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng.
- Ưu tiên ứng viên là nữ
- CÓ THỂ NHẬN VIỆC ĐƯỢC NGAY
- Chỉ nhận hồ sơ tiếng việt

Địa Điểm Làm Việc

14-16-18 Chu Manh Trinh Str., Ben Nghe W., Dist 1., HCMC

1. Introduction
Yomedia, founded in 2013, is considered one of the fastest growing and comprehensive marketing agencies to provide online marketing solutions. Yomedia Joint Stock Company is a leading Media Company in the field of Digital Marketing throughout the country. Yomedia is one of the pioneering companies in the online advertising industry in Southeast Asia by deploying integrated digital marketing platform. Yomedia's mission is to build professional relationships with customers to provide effective and reliable online marketing solutions for their advertising needs.

Yomedia has working teams with the necessary skills and specialization not only in digital marketing but also in the industries that the team has project accomplished. The accumulated experience has helped us to have a unique position to provide solutions for better and broader marketing effects, especially to increase productivity as well as cost reduction of advertising for each customer that we served, regardless of the industry in which the customer is operating.

2. Integrated Digital Marketing
We specialize in providing results by applying integrated digital marketing solutions. We provide value by providing information-based and research-based online marketing strategies. Yomedia is well-known for our reputation with many talent and creative experts to provide our partners with a sophisticated data-based approach for marketing and online advertising. Moreover, we implemented innovative, effective digital marketing, advertising and public relations programs, all working together to help customers achieve their goals and bring in revenue from their marketing investment. We have achieved success for our customers by integrating many services together, making each component of their marketing campaign more powerful and effective.
2.1. Programmatic
Yomedia provides programmatic buying platform with the clear process of buying digital media in an automated fashion, using technology to buy ad impressions in real-time to reach a very specific consumer on the right screen at the right time. Yomedia's Programmatic Ads makes it easy for businesses to access Vietnam's largest inventory on one management platform. The partner’s business now can reduce the marketing campaign costs and improve the ROI for the business.
2.2. DMP
DMP is an extensive solution that is necessary for brands’ marketing activities in order to meet the goal of learning, understanding and comprehending data, turning it into sales conversion rate. Yomedia provides DMP as crucial solution for online marketing campaigns with abilities to gather all valuable audience data throughout multiple devices. DMP gains audience insights into marketing operations for maximizing revenue by using Big data. Moreover, it supports client in addressing campaign commitments. DMP is essential for brand in the action of navigate target audience based on intensive combination of first-party and third-party audience data. It lends us a hand in determining specific goals of campaigns and push them to the their best performance in their own segments.
2.3. Creative, KOLs, Contents
Yomedia also offer the Key Opinion Leaders (KOLs) service to promote brands’ image. KOLs method bring an optimal approach for effectively communicating brand and strongly spreading brand awareness to its consumers. KOLs can be considered as one opportunity for brand on the patch of identifying its potential consumers. We examine your market segment and positioning to offer the best strategy for your campaign. We propose right KOLs in a list of multi-career field for brand.
Besides, we provide the services of content creatives that will give the spread of brand to the public. This action of campaign is an element to boost the public interest and excitement of products/services of brands. Along with the booming of Social Media, Content Creatives plays an important role in marketing strategies, which make campaign’s image viral to social networks.
2.4. Biddable/Social
Yomedia provides optimal solutions for social networking advertisements and other biddable media. We help to grow clients’ business by providing variety of ad formats to reach precise audience within the target consumers. We propose new ideas with contents that result in marketing ideas of brand.

3. Clients
Currently in Vietnam market, companies and businesses increasingly invest in terms of image and brand. In order to address those needs with professional solutions, Yomedia has participated in hundreds of projects and campaigns in a variety of fields and industries, typically including brand: Romano, Enchanteur, Ford, Techcombank, Massan Bitis, Minh Long, etc.

Xem toàn bộ thông tin công ty
YoMedia Office, 14 - 16 - 18 Chu Manh Trinh St., Ben Nghe W., Dist. 1, HCMC
25-99 nhân viên
Mr. Linh
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.