Kế Toán Tổng HợpUrgent job

Đăng nhập để xem mức lương 715 lượt xem - Hết hạn trong 1 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và ổn định lâu dài.
Được tham gia đầy đủ về BHXH, BHYT, BNTN, … theo quy định
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách, quy định của Công ty

Mô Tả Công Việc

1. Nhiệm vụ chính:
- Kiểm tra đối chiếu số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
- Theo dõi, phân tích và đôn đốc các khoản công nợ quá thời hạn thanh toán
- Lập báo cáo dòng tiền, báo cáo quản trị doanh thu, chi phí
- Kết hợp với kế toán giá thành sản xuất kiểm tra các chi phí phát sinh trong tháng đã hạch toán và ghi nhận đầy đủ như: Chi phí khấu hao, chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN…… để tính giá thành sản xuất từng sản phẩm theo quy định.
- Lập báo cáo tài chính từng quý, 6 tháng, năm và báo cáo giải trình chi tiết cung cấp định kỳ cho các ngân hàng.
- Kết hợp với kế toán thuế lập báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo quản tri hàng năm nộp cho cơ quan thuế và ban TGĐ theo quy định.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các công ty con, chi nhánh trực thuộc quản lý của công ty.
- Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, giảm thiểu vòng quay hàng tồn kho, giảm thiểu công nợ phải thu, sử dụng hiệu quả nguồn tiền vốn
- Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định hoặc đột xuất theo phát sinh.
2. Công tác phối hợp, mối liên hệ với các phòng ban để xử lý công việc:
- Phối hợp với các phòng ban để xử lý các công việc phát sinh
- Hướng dẫn các phòng ban về mặt chứng từ kế toán khi có yêu cầu
3. Nhiệm vụ khác, công tác hỗ trợ khác:
- Hỗ trợ các Phòng/ Ban hoàn thiện các các hồ sơ theo đúng quy định
- Cung cấp các khách hàng phục vụ cho việc thanh tra, quyết toán khi có yêu cầu
- Cung cấp các thông tin, số liệu cần thiết khi có yêu cầu
4. Và các công việc phát sinh khác theo phát sinh công việc từng thời điểm hoặc theo yêu cầu.
- Hỗ trợ các công việc khác của phòng kế toán khi có nhu cầu
- Các công việc khác khi có yêu cầu của trưởng phòng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học
2. Chuyên môn nghiệp vụ:Tài chính –kế toán
3. Kinh nghiệm:Từ 2 năm trở lên
4. Tin học:Kỹ năng vi tính thành thạo Word, Excel, và phần mềm kế toán Bravo
5. Kỹ năng:
• Tổng hợp số liệu: Chính xác và chi tiết
• Báo cáo, khác: Chính xác và kịp thời
• Ngoại ngữ: Giao tiếp
• Khác:
- Làm việc nhóm
- Giao tiếp tốt
- Nhanh nhẹn

Địa Điểm Làm Việc

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty Cổ Phần Dầu Khí Đông Phương được thành lập năm 2010,vốn điều lệ 200 tỷ,.Hiện tại Nhà máy Pha Chế Xăng Dầu Đông Phương trực thuộc Công ty Đông phương đã và đang hoạt động, và là máy pha chế Condensate với công nghệ mới đầu tiên ở Việt Nam, Công ty Đông Phương là một trong những đầu mối nhập khẩu xăng dầu.....

Xem toàn bộ thông tin công ty
TẦNG 5,TÒA NHÀ EMPRESS,138-142 ĐƯỜNG HAI BÀ TRƯNG QUẬN 1
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam