Kế Toán Tổng Hợp (Kế Toán Dịch Vụ)

Kế Toán Tổng Hợp (Kế Toán Dịch Vụ)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
Đăng nhập để xem mức lương 761 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng hiệu suất làm việc
Bảo hiểm Bảo Việt
Hỗ trợ công tác phí khi đi công tác tỉnh

Mô Tả Công Việc

Nhiệm vụ 1: Lập hồ sơ chứng từ kế toán
- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt; Ủy nhiệm chi khi phát sinh nghiệp vụ.
- Đảm bảo các khoản thanh toán phải kịp thời, chính xác, đúng hạn và đúng đối tượng.
- Kiểm tra toàn bộ các hóa đơn, chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày; đảm bảo đúng với quy định Nhà nước và quy chế của Tập đoàn.
- Định khoản các nghiệp vụ phát sinh hằng ngày: đảm bảo đúng quy định về hạch toán kế toán theo các Chuẩn mực, Thông tư hiện hành.
- Theo dõi xuất hóa đơn thu tiền các khoản phí dịch vụ.
- Nếu trong ngày có phát sinh nghiệp vụ thu chi tiền mặt thì cuối ngày kế toán sẽ in sổ quỹ tiền mặt và đối chiếu với thủ quỹ.
- Kiểm kê, đối chiếu quỹ tiền mặt theo quy định của Công ty.

Nhiệm vụ 2: : Theo dõi tình hình công nợ
- Theo dõi chi tiết các khoản tạm ứng, phải thu, phải trả, vay, cho vay, đầu tư và các khoản lãi phát sinh liên quan của từng đối tượng.
- Đảm bảo thu tiền khách hàng đầy đủ, không gây rủi ro tài chính. Một tuần trước khi nợ phải thu đến hạn, gửi công văn đề nghị khách hàng thanh toán. Không để xảy ra trường hợp khách hàng quá hạn thanh toán mà số tiền cọc cấn trừ không đủ bù đắp.
- Lập bảng kế hoạch thanh toán hằng ngày để chuẩn bị đủ tiền thanh toán khi đến hạn. Không để xảy ra phạt chậm trả.

Nhiệm vụ 3: Lập báo cáo
- Báo cáo tiền hàng ngày, cập nhật biến động số dư tiền.
- Lập báo cáo tài chính và báo cáo thống kê hàng tháng và cả năm.
- Lập báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế hàng tháng/quý/năm.
- Lập Báo cáo ước tính lãi lỗ theo yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhiệm vụ 4: Lưu trữ hồ sơ kế toán
- Trình ký và lưu trữ các chứng từ kế toán phát sinh trong ngày (bao gồm tiền mặt và chuyển khoản): phiếu thu, phiếu chi, phiếu định khoản kèm hóa đơn, hợp đồng, chứng từ kế toán đầu vào khác.
- Lưu trữ hóa đơn theo thứ tự. Tuyệt đối không làm hư hỏng hoặc mất hóa đơn, đảm bảo khách hàng đã xác nhận nhận được hóa đơn khi xuất giao cho khách hàng.
- Hoàn tất việc lưu trữ hồ sơ chứng từ theo quy định.

Nhiệm vụ 5: Khai báo thuế khi thành lập, quyết toán và giải thể Công ty
- Liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện các thủ tục và hoàn tất hồ sơ khi thành lập và giải thể Công ty.
- Giải trình và rà soát hồ sơ kế toán trước khi cung cấp cho cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước khi thanh tra, quyết toán thuế.

Nhiệm vụ 6: Hỗ trợ Trưởng phòng dịch vụ kế toán DN nhỏ kiểm tra lại hồ sơ sổ sách của Kế toán tổng hợp DN nhỏ
- Kiểm tra và rà soát lại hồ sơ sổ sách của Kế toán tổng hợp DN nhỏ, ký nháy trên hồ sơ, đảm bảo số liệu, thông tin đúng, chính xác.
- Tổng hợp các file Báo cáo tài chính, Báo cáo thuế và Báo cáo khác của Kế toán tổng hợp DN nhỏ, kiểm tra lại số liệu trước khi gửi cho Trưởng phòng dịch vụ kế toán DN nhỏ."
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Có 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp tại công ty dịch vụ kế toán
- Chịu được áp lực cao, chăm chỉ
- Thường xuyên chạy hồ sơ

Địa Điểm Làm Việc

65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

Established in 1992 (formerly known as Thanh Nhon Limited Liability company), the Nova Group of companies operated in the manufacturing and trading of veterinary and aquatic medicine, and construction of rental villas.
Novaland Group is currently one of the prominent companies in Real Estate Investment and Development with a chartered capital of over VND 5,962 billions.

Our successes were built upon determination, passion and the relentless pursuit essence of innovation. Throughout its 24 years of operation, Novaland has become a prominent Real Estate Investment & Development company with diversified portfolios covering condos, villas, shop houses, shopping centers, offices, and convalescence estates. Our projects are located at strategic locations in Ho Chi Minh City and other provinces in Vietnam.

Xem toàn bộ thông tin công ty
65 Nguyen Du, Dist.1, HCMC
1.000-4.999 nhân viên
Ms. Phuong
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam