Kế Toán Tổng Hợp L’Occitane

Từ $700

Hết hạn trong 6 giờ
825 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

- Trách nhiệm chính: Tổng hợp, cân đối, kiểm soát, hỗ trợ cho cấp trên và Kế toán chi tiết Nhãn hàng L’occitane trực thuộc Công ty Thủy Lộc HCM. - Nhiệm vụ cụ thể: các giao dịch liên quan đến nhãn hàng L’occitane: 1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp 2. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh 3. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp 4. Kiểm tra, đối chiếu số dư cuối kỳ (đối chiếu tổng hợp với chi tiết, đối chiếu với các đối tượng khác) 5. Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác mà kế toán chi tiết chưa thực hiện 6. Theo dõi công nợ, quản lý tổng quát công nợ, xác định và đề xuất lập dự phòng các giao dịch liên quan đến nhãn hàng L’occitane. 7. Theo dõi, đối chiếu định kỳ công nợ ngân sách nhà nước: Thuế, BHXH, BHYT, KPCĐ… các giao dịch liên quan đến nhãn hàng L’occitane. 8. Lập các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê… các giao dịch liên quan đến nhãn hàng L’occitane. 9. Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán Thuế TNDN & TNCN định kỳ theo quy định 10. Cùng CFO trực tiếp làm việc cơ quan kiểm toán khi kiểm toán. 11. Lập báo cáo quản trị độc lập theo từng tháng, quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết các giao dịch liên quan đến nhãn hàng L’occitane. 12. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các Bộ phận khác khi có yêu cầu 13. Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê định kỳ 14. Các công việc khác được cấp trên giao 15. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

Yêu cầu công việc

Yêu cầu công việc: 1. Ngôn ngữ: Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng giao tiếp. 2. Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. 3. Kinh nghiệm: 3-5 năm trở lên ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc tương đương. 4. Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán và các quy định về chuẩn mực kế toán. 5. Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công. 6. Sử dụng thành thạo phần mềm Fast, Excel. Mức lương – chế độ: 1. Lương Gross từ 18 triệu (Thoả thuận theo năng lực) + Phụ cấp cơm trưa + Phụ cấp gửi xe; sau khi ký hợp đồng chính thức sẽ được đóng BHXH theo quy định và thưởng theo hiệu quả kinh doanh hàng Quý. Thời gian thử việc 2 tháng. 2. Thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Các phúc lợi dành cho bạn

Competitive Salary + Allowances
Opportunity to Learn different aspects of a service business
Promoting opportunities along with the development scale of the company

Thông tin việc làm

21/03/2024

Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Tổng Hợp

Bán lẻ/Bán sỉ

Nhân viên

Kế Toán Tổng Hợp, Nghiệp Vụ Kế Toán, Đối Chiếu Số Liệu, Kiểm Toán, Báo Cáo Tài Chính

Tiếng Anh

Địa điểm làm việc

Floor 8, Parkson Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7

Từ khoá:
Công Ty Cổ Phần Thủy Lộc - HCM
Công Ty Cổ Phần Thủy Lộc - HCM
Công Ty Cổ Phần Thủy Lộc - HCM

Floor 8, Parkson Paragon Building, 03 Nguyen Luong Bang Street, Tan Phu Ward, District 7

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
HR Department