Kế Toán Trưởng

Địa Điểm Làm Việc: Long An
Thương lượng 532 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Có xe đưa rước từ TP.HCM xuống Long An
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty
Thời gian làm việc: 8h - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc cách tuần

Mô Tả Công Việc

I Quản lý chung mọi hoạt động có liên quan đến lĩnh vực tài, kế toán
• Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.
• Lên các kế hoạch công việc chi tiết và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận kế toán.
• Thường xuyên tổ chức hoạt động kiểm kê các nguồn tài sản, dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

II Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp:
• Quản lý, giám sát chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:
• Tính toán giá thành sản phẩm; các bút toán tính thuế;
• Đối chiếu công nợ với khách hàng;
• Kiểm soát quy trình lập các loại tài liệu, sổ sách; quy trình kiểm kê tài sản;
• Lập bảng cân đối kế toán; điều tra các báo cáo nguồn tài chính của doanh nghiệp.
• Theo dõi hoạt động lưu trữ các loại sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ gốc của doanh nghiệp theo đúng quy định.

III Quản lý, đào tạo kế toán viên
• Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp;
• Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
• Đào tạo, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán định kỳ.

IV Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động Kế toán – nguồn tiền
Kế toán trưởng là người trực tiếp giám sát hoạt động của doanh nghiệp:
• Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
• Giải quyết các vấn đề tài chính; tham mưu cho lãnh đạo đảm bảo nguồn lợi tài chính cho doanh nghiệp.
• Đưa ra kiến nghị phòng ngừa các rủi ro kinh doanh, đề xuất giải pháp thu hút nguồn tài chính cho ngân sách của doanh nghiệp.

V Lập – trình bày báo cáo tài chính- kế toán
• Định kỳ phối hợp với các kế toán viên kế toán tổng hợp; lập báo cáo tài chính tổng hợp tình hình sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.
• Phối hợp với kế toán tổng hợp trình bày báo cáo tài chính trước ban lãnh đạo doanh nghiệp, với cơ quan kiểm toán.

VI Các nhiệm vụ khác
• Cung cấp các sổ sách, số liệu cho công tác thanh kiểm toán của cơ quan chức năng.
• Đưa ra đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong hoạt động xử lý công việc của bộ phận kế toán.
• Đề xuất cải tiến những điểm bất hợp lý trong công việc
• Điều hành, tổ chức các cuộc họp của bộ phận kế toán.
• Tham gia đầy đủ các cuộc họp với các trưởng bộ phận, ban lãnh đạo công ty khi được yêu cầu.
• Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cấp trên.

QUYỀN HẠN CÔNG VIỆC:
• Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật kế toán viên, thủ quỹ của Công ty theo qui chế lao động và lương của Công ty.
• Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Kế toán trưởng.
• Các báo cáo kế toán, báo cáo thống kê, các chứng từ tín dụng và các tài liệu liên quan đến việc thanh toán đều phải có chữ ký của Kế toán Trưởng mới có giá trị pháp lý.
• Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán - thống kê được quyền báo cáo trực tiếp Ban giám đốc.
• Tham gia vào quá trình đánh giá chất lượng nội bộ và quá trình xem xét của Lãnh đạo về hệ thống quản lý chất lượng do Công ty áp dụng.
• Các ủy quyền khác của Giám đốc

QUAN HỆ CÔNG TÁC:

**Quan hệ nội bộ:
Quan hệ- cấp trên: Chịu sự quản lý, chỉ đạo công việc và báo cáo kết quả công việc trực tiếp cho tổng giám đốc công ty.
Quan hệ- hàng ngang: Phối hợp với các phòng ban trong công ty: Hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ không gây bè phái ảnh hưởng đến công ty.
Quan hệ- cấp dưới: Tất cả nhân viên thuộc phòng kế toán : Quan tâm, tận tình đào tạo và giúp đỡ phát triển nhân viên

**Quan hệ bên ngoài:
Cơ quan chức năng: thuế, sở kế hoạch đàu tư, chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp, công ty kiểm toán,...

Mối quan hệ trong tổ chức:
Báo cáo kết quả công việc cho: Tổng Giám đốc
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU NĂNG LỰC:
Trình độ học vấn
• Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Trình độ ngoại ngữ
• Sử dụng Anh ngữ ở mức độ sơ cấp trở lên, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành.
Trình độ tin học
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel, powerpoint);
• Internet
Kiến thức liên quan
• Hiểu biết về luật kế toán
Kỹ năng liên quan
• Giao tiếp trình bày rõ ràng.
• Kỹ năng quản lý và phát triển nhân viên.
• Kỹ năng tìm hiểu, phân tích vân đề

YÊU CẦU KHÁC:
Kinh nghiệm
• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên.
Giới tính
• Nam/Nữ
Độ tuổi
• Không giới hạn
Tính cách cá nhân
• Chín chắn trong giao tiếp.
• Tận tụy với công việc.
• Cẩn thẩn, thật thà

Địa Điểm Làm Việc

CCN Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An, Long An, Việt Nam
105D Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4, TP.HCM
25-99 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)