Kế Toán TrưởngUrgent job

Thương lượng 712 lượt xem - Hết hạn trong 26 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Holiday bonus, enrollment bonus
Annual Health check
Company trip, department trip

Mô Tả Công Việc

1. Thực hiện công việc hàng ngày
- Xây dựng, tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động của phòng Kế toán theo Điều lệ và các quy định của Công ty, phù hợp với Luật, Chế độ và các chuẩn mực kế toán cũng như các quy định của pháp luật; Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty và pháp luật trên cương vị Kế toán trưởng.
- Chỉ đạo và kiểm tra nhằm đảm bảo: Tính hợp lý, hợp lệ của số liệu, chứng từ, hồ sơ kế toán; Tính toán và chi chép đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; Phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty theo quy định
- Tổ chức lập và nộp các báo cáo tài chính; Báo cáo thống kê; Các tờ khai, báo cáo thuế và các Báo cáo kế toán khác đúng quy định của Công ty và Quy định của pháp luật
- Chủ động hoặc phối hợp xây dựng và đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty các quy trình, quy định kiểm soát nội bộ nhằm kiểm soát, giảm thiểu các rủi ro, các biện pháp xử lý vi phạm trong quản lý tài chính kế toán nhằm nâng cao hiệu quả trong việc quản lý và sử dụng tài sản, nguồn vốn của Công ty;
- Thực hiện hoặc phối hợp với các phòng ban khác (nếu có) đề xuất với Ban Tổng Giám đốc các giải pháp trong việc thu hút nguồn tài chính nhằm đảm bảo duy trì ngân sách hoạt động, đáp ứng các nhu cầu về đầu tư, kinh doanh của Công ty; Lập kế hoạch và cân đối dòng tiền (Thu, Chi) đề xuất các phương hướng xử lý nhằm nâng cao hiệu quả tài chính cho Công ty.
- Trực tiếp làm việc, giải trình số liệu trước HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và/hoặc các đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước (Thuế, Thống kê, BHXH,…) khi được yêu cầu.
- Tổ chức lập và nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định và theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT.
- Tổ chức công tác kế toán thống kê theo điều kiện sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty
- Tổ chức kê khai, quyết toán thuế tại công ty theo đúng quy định của pháp luật
- Cập nhật, áp dụng khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán
- Chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của kế toán trưởng được quy định trong Luật kế toán.
- Tổ chức thực hiện mọi nghiệp vụ liên quan đến tài chính, kế toán. Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của Số liệu kế toán.
- Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Lập phương án phòng trừ rủi ro về kinh tế, tài chính, ngân hàng
- Thiết lập mối quan hệ với các cơ quan liên quan: thuế, ngân hàng, các cơ quan chức năng liên quan.
- Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi đúng chuẩn mực kế toán.
- Tối ưu hóa dòng tiền bằng việc kiểm soát các nguồn công nợ, nguồn thu, nguồn chi.
- Phối hợp với các phòng ban để xây dựng các chính sách có liên quan đến tiền chặt chẽ, hạch toán chi phí rõ ràng, có lợi cho DN và cho bản thân Người lao động tại DN.
- Các công việc khách trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng tài chính kế toán.
2. Công việc khác
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban giám đốc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán – Tài Chính doanh nghiệp
- Ưu tiên: Đại học Kinh tế Quốc Dân, Học Viện Tài Chính, Đại học Thương mại.
- Chuyên môn: Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp
- Kinh nghiệm làm việc: Tổi thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trị tương đương
- Có kỹ năng tốt về tin học văn phòng trong xử lý số liệu và báo cáo.

Địa Điểm Làm Việc

Số 01 đường Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số 01 Châu Văn Liêm, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
100-499 nhân viên
Ms. Đan Thanh
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)