Kế Toán Trưởng Chief Acountant

Kế Toán Trưởng Chief Acountant

Địa Điểm Làm Việc: Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng nhập để xem mức lương 426 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ
BHYT, BHXH, Bảo hiểm tai nạn PVI
Cấp máy tính riêng

Mô Tả Công Việc

1. Tham mưu Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính – kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của Công ty
a. Tổ chức soạn thảo và đề xuất ban hành các quy chế quản lý tài chính, quản lý chi tiêu nội bộ.
b. Xây dựng các quy trình, biểu mẫu chuyên môn nghiệp vụ, quy trình hạch toán kế toán, thanh quyết toán…
c. Tổ chức hướng dẫn và giám sát việc thực hiện tại các phòng ban/đơn vị trực thuộc.

2. Chủ trì việc lập và tổ chức thực thi kế hoạch tài chính của Công ty:
a. Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt.
b. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.
c. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, xác định cơ cấu vốn phù hợp với từng thời kỳ cụ thể. Phân tích kết quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, phát hiện kịp thời và đề xuất Giám đốc các giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn.
d. Tổng hợp thông tin, số liệu và lập báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trình Ban lãnh đạo Công ty. Tham mưu các biện pháp tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn, cân đối nguồn vốn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

3. Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng, quản lý chi phí, tài sản, nguồn vốn của Công ty
a. Kiểm soát dòng tiền, tình hình lưu chuyển của dòng tiền
b. Tổ chức kiểm tra, soát xét các khoản thu/chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp ngân sách Nhà nước. Rà soát, đối chiếu và đôn đốc, thu hồi công nợ.
c. Theo dõi, giám sát quá trình sử dụng các khoản chi tiêu tài chính, mua sắm tài sản, trang thiết bị
d. Phát hiện các trường hợp sử dụng chi phí, tài sản không đúng mục đích và báo cáo, đề xuất xử lý.
e. Tổ chức phối hợp với các bộ phận liên quan thu và quản lý tiền bán hàng/cung cấp dịch vụ…và thanh quyết toán các khoản chi đối với cán bộ nhân viên/đối tác/khách hàng. Tổ chức quản lý quỹ/két tiền mặt của Công ty.
f. Giám sát thực hiện quy chế quản lý tài chính Công ty, phát hiện và ngăn ngừa các trường hợp vi phạm.

4. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán
a. Chỉ đạo công tác thu thập, xử lý thông tin, hạch toán số liệu kế toán của các kế toán chi tiết.
b. Quản lý và kiểm soát quy trình lập hồ sơ sổ sách, dữ liệu kế toán, các quy trình kiểm kê tài sản, lập báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu liên quan khác
c. Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán, lập chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo quy định của pháp luật và luật thuế Việt Nam
d. Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
e. Tiếp nhận, kiểm tra và đối chiếu cân đối số liệu. Phát hiện sai sót và hướng dẫn, phối hợp với các kế toán chi tiết xử lý, điều chỉnh phù hợp.
f. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán định kỳ/đột xuất và giải trình chi tiết gửi ban lãnh đạo.
g. Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, số liệu kế toán, lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của ban lãnh đạo Công ty và cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Tham gia thẩm định các dự án/kế hoạch đầu tư sản xuất/tài chính – tiền tệ:
a. Đánh giá, phân tích, thẩm định tính hiệu quả các dự án/kế hoạch đầu tư, các hợp đồng kinh tế.
b. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp huy động vốn và quản lý phần vốn góp của Công ty tại các đơn vị khác.
c. Xây dựng và đề xuất các phương án phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ tài chính, đầu tư tài chính, quản trị vốn lưu động.

6. Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng
a. Chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động thuộc phòng kế toán, kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ kế toán hằng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoảng thu, chi
b. Phổ biến các nội quy, chính sách đến toàn bộ cán bộ, nhân viên trong phòng và giám sát, kiểm tra việc thực hiện.
c. Thực hiện kiểm soát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác và hiệu quả
d. Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng.
e. Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
f. Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.

7. Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp
a. Cập nhật các thông tin về thuế, tư vấn cho Ban lãnh đạo, hướng dẫn chi tiết cho kế toán việc thực hiện các chứng từ hợp lý, hợp lệ
b. Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công ty.
c. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán thống kê liên quan đến hoạt động của Công ty theo chế độ quy định.
d. Chủ trì hoặc tham gia các dự án của Công ty theo phân công của người quản lý trực tiếp
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

1. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính kế toán
2. Có kinh nghiệm 8 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các công ty sản xuất quy mô lớn. Có chứng chỉ Kế toán trưởng.
3. Sắc xảo trong nghiệp vụ, nghiêm khắc, cần cù, chủ động, sáng tạo
4. Có kỹ năng quản lý: Đánh giá kết quả công việc của nhân viên. Lập kế hoạch, phân công và tổ chức giám sát thực hiện công việc. Tổ chức điều hành các cuộc họp trong nội bộ phòng.
5. Có kiến thức/kỹ năng – Am hiểu về quy định, chính sách của Nhà nước và Công ty liên quan đến tổ chức công tác kế toán, tài chính, thuế
6. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
7. Kỹ năng thu thập số liệu kế toán, thống kê và tổng hợp lập báo cáo phân tích, đề xuất biện pháp thực hiện.
8. Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, phần mềm kế toán công ty đang thực hiện.
9. Có khả năng phối hợp, giao tiếp tốt với đồng nghiệp. Khả năng xử lý các xung đột và mâu thuẫn trong tổ chức, khích lệ và động viên nhân viên.
10. Có kỹ năng làm việc theo nhóm và độc lập.
11. Giao tiếp tiếng anh
12. Địa điểm làm việc: Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa Điểm Làm Việc

Lô 4, đường D6 Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lô 4, đường D6 Khu Công nghiệp Đất Đỏ I, Xã Phước Long Thọ, Huyện Đất đỏ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
500-999 nhân viên
CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.