Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Kế Toán Trưởng Công Ty Thành Viên

Đăng nhập để xem mức lương 557 lượt xem - Hết hạn trong 18 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

high bonus

Mô Tả Công Việc

Quản lý Kế toán:
- Theo dõi hợp đồng kinh tế, thanh toán chi phí, theo dõi đối chiếu công nợ phải trả công trình, dự án được phân công chuyên quản.
- Có các phương án phòng trừ rủi ro về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Đào tạo CBNV phòng Kế toán Tập đoàn và các công ty con.
- Mở sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm: Kế toán thanh toán, Kế toán ngân hàng; Kế toán thuế; Kế toán tổng hợp doanh thu, chi phí, tài sản, nguồn vốn; Công nợ, hàng tồn kho, các khoản đầu tư,... Định kỳ kiểm kê đánh giá, dự phòng theo quy định.
- Tổ chức lập và nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý chức năng theo đúng quy định.
- Tổ chức công tác kế toán thống kê theo điều kiện sản xuất kinh doanh và bộ máy tổ chức của công ty.
- Tổ chức kê khai, quyết toán thuế tại công ty và các chi nhánh theo đúng quy định của pháp luật.
- Cập nhật, áp dụng khoa học quản lý tiên tiến vào công tác kế toán, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kế toán.
- Kiểm tra thường xuyên, định kỳ công tác kế toán tại các chi nhánh, công ty con đảm bảo công tác kế toán thực hiện đúng quy định của công ty và pháp luật.
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán và các hồ sơ công việc khác thuộc ngành kế toán tại công ty.
Kế toán hợp nhất Công ty mẹ - Công ty con:
- Đôn đốc, tập hợp lập các báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính tổng hợp của Tập đoàn hàng quý, hàng năm theo chế độ kế toán quy định.
- Tổng hợp báo cáo tài chính định kỳ hoặc đột xuất cho các cơ quan quản lý chức năng và theo yêu cầu của Phó Tổng Giám đốc phụ trách, Ban Điều hành và Hội đồng Quản trị công ty.
- Thực hiện công tác quyết toán thuế, công tác kiểm toán độc lập, kiểm toán nhà nước theo quy định.
- Lập và nộp lưu trữ hồ sơ công việc của cá nhân đảm nhận; điều hành các cá nhân thuộc bộ phận quản lý thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định, quy trình của công ty.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

* Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ:
- Tốt nghiệp Đại học Chính quy chuyên ngành Kế toán. Có các chứng chỉ phù hợp với chuyên ngành đang đảm nhận.Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các đơn vị về Đầu tư - Xây dựng - Kinh doanh Bất Động sản.
- Ưu tiên đã từng làm các công ty đã lên sàn chứng khoáng.
* Kỹ năng chuyên môn:
- Tính toán, tổng hợp và phân bổ số liệu kế toán phục vụ cho các phần hành, phần việc phụ trách
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thảo. Kỹ năng soạn thảo các Quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ ngành và quản trị công ty. Khả năng diễn thuyết trước tập thể
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp hành động đối với các cá nhân đơn vị liên quan trong và ngoài đơn vị kịp thời, chính xác, hiệu quả.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

Tập đoàn ĐẤT XANH (Mã CK: DXG – HOSE) hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Xây dựng, là công ty dẫn đầu thị trường về lĩnh vực kinh doanh bất động sản của cả nước. Với quy mô 15 công ty thành viên và 25 sàn giao dịch bất động sản khắp 3 miền Bắc Trung Nam và hơn 2000 nhân viên, Đất Xanh tự hào nằm trong top 100 công ty tăng trưởng tốt nhất tại Việt Nam theo bình chọn của Fast500.
Tự tin với sức mạnh của ba mũi nhọn là Ðầu tư – Xây dựng – Dịch vụ, Ðất Xanh đã và đang khẳng định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng.

Với chúng tôi,
Chúng tôi hiểu rằng để có được sự phát triển lâu dài và bền vững, nguồn nhân lực có chất lượng là một trong những ưu tiên hàng đầu và là nhân tố quan trọng tạo nên thành công của Đất Xanh.

Chúng tôi đề cao yếu tố con người, sức mạnh tập thể thông qua chính sách đào tạo và trọng dụng nhân tài.Chúng tôi luôn ý thức về giá trị công việc của mỗi thành viên thông qua hệ thống chính sách nhân sự linh hoạt, chế độ đãi ngộ và phúc lợi thỏa đáng, công bằng đảm bảo tính cạnh tranh và cầu tiến.

Chúng tôi mong muốn mang đến cho tất cả các bạn một nền văn hóa riêng biệt mang đậm dấu ấn và phong cách của Đất Xanh, ở đó mỗi một thành viên sẽ có một cuộc sống phong phú về tinh thần, hưng thịnh về vật chất trên cơ sở tôn trọng những giá trị bất biến.

Xem toàn bộ thông tin công ty
27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24. Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
1.000-4.999 nhân viên
Phòng Nhân Sự