Kế Toán Trưởng (Từ 900 - 2000$)

$900 - $2000

Hết hạn trong 5 ngày
190 lượt xem
Thái Nguyên

Mô tả công việc

1, Công việc:

● Lập kế hoạch và quản lý tài chính trong doanh nghiệp. Đồng thời tham gia góp ý, bàn luận về việc huy động và sử dụng nguồn vốn hiệu quả cho ban lãnh đạo. Trực tiếp thực hiện công tác theo dõi thu hồi công nợ.

● Trực tiếp kiểm tra, tổ chức và chỉnh sửa hệ thống hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp.

● Tiếp nhận đồng thời kiểm tra và đối chiếu các số liệu tài chính trên bản báo cáo so với thực tế hoạt động công ty. Phối hợp với bộ phận kế toán để xử lý, điều chỉnh lại cho phù hợp nếu có sai sót.

● Thực hiện lập báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị theo yêu cầu của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

● Kiểm tra, rà soát các báo cáo thuế phải nộp của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện công tác khai thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

● Thu thập, xử lý thông tin, số liệu trên các báo cáo kế toán chi tiết của doanh nghiệp.

● Trực tiếp lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên bộ phận kế toán.

● Theo dõi tiến trình các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp và kiểm duyệt các khoản thanh toán được đề nghị.

● Thực hiện theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, phân bổ doanh thu chưa thực hiện , và các nghiệp vụ kế toán khác.

● Giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán liên quan.

● Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên bộ phận Kế toán và thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

● Chuẩn bị, cung cấp, giải trình liên quan đến hồ sơ kiểm toán, quyết toán thuế và hoàn thuế.

Yêu cầu công việc

● Kiểm tra, rà soát các báo cáo thuế phải nộp của doanh nghiệp. Đồng thời thực hiện công tác khai thuế, quyết toán thuế với cơ quan thuế.

● Thu thập, xử lý thông tin, số liệu trên các báo cáo kế toán chi tiết của doanh nghiệp.

● Trực tiếp lên kế hoạch và phân công nhiệm vụ, hướng dẫn, hỗ trợ các nhân viên bộ phận kế toán.

● Theo dõi tiến trình các hợp đồng kinh tế của doanh nghiệp và kiểm duyệt các khoản thanh toán được đề nghị.

● Thực hiện theo dõi tài sản cố định, hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, phân bổ doanh thu chưa thực hiện , và các nghiệp vụ kế toán khác.

● Giám sát việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu, sổ sách, chứng từ kế toán liên quan.

● Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nhân viên bộ phận Kế toán và thực hiện các công việc khác theo phân công của lãnh đạo.

● Chuẩn bị, cung cấp, giải trình liên quan đến hồ sơ kiểm toán, quyết toán thuế và hoàn thuế.

● Mức lương: Từ 900 - 2000$ (Thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).

● Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH.

● Nghỉ phép, lễ tết theo quy định của luật lao động.

● Thời gian làm việc: Từ 08h/ngày, 6 ngày/tuần.

● Thưởng lễ tết, tháng lương 13 theo quy chế công ty

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Mức lương: Mức lương thỏa thuận, tùy vào khả năng và kinh nghiệm.

Chăm sóc sức khoẻ

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH.

Nghỉ phép có lương

Thưởng lễ tết, tháng lương 13 theo quy chế công ty
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

23/04/2024

Nhân viên

Kế Toán/Kiểm Toán > Kế Toán Quản Trị

Accounting System, Tài Chính, Kế Toán, Tài Chính Kế Toán, Finance

Dịch vụ môi trường/Chất thải

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Lô 8, Khu đô thị Yên Bình, phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Yên Bình
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Yên Bình
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Yên Bình

Lô 8, Khu đô thị Yên Bình, phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

(Xem bản đồ)
HR

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết