Key Account Manager (Local Product) - Abbott Healthcare

Key Account Manager (Local Product) - Abbott Healthcare

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh | Bình Dương
Thương lượng 543 lượt xem - Hết hạn trong 13 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13 month salary & Incentive bonus
Training
Laptop provided

Mô Tả Công Việc

WORKING LOCATION: this position can be based in Ho Chi Minh or Binh Duong VSIP1

MAIN PURPOSE OF ROLE

Contribute to a solid foundation for the product long-term growth - through increasing awareness among Health Care Professionals on the important roles of improving quality of life/Đóng góp vào nền tảng tăng trưởng vững chắc cho sản phẩm thông qua việc nâng cao nhận thức của các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe về vai trò quan trọng của việc nâng cao chất lượng cuộc sống
To build the confidence level of HCPs on recommendation of designed products/Xây dựng mức độ tin cậy của các Chuyên gia chăm sóc sức khỏe theo khuyến nghị của các sản phẩm được thiết kế
Assure consistent demand growth and achievement of business goals & targets in assigned territories by identifying opportunities and gaining new business while maintaining and growing existing business/Đảm bảo tăng trưởng nhu cầu nhất quán và đạt được mục tiêu kinh doanh ở các địa bàn được giao bằng cách xsac định cơ hội và đạt được những cơ hội mới bên cạnh duy trì và phát triển nền tảng kinh doanh hiện tại

MAIN RESPONSIBILITIES

1. Territory Management/Quản lý khu vực:

Manage Tender Administration Officer to develop customer database with detailed records of critical hospital/ health center/ target organization/ health care professionals, etc. / Quản lý Nhân viên phòng thầu để xây dựng cơ sơ dữ liệu khách hàng với hồ sơ chi tiết về bệnh viện/trung tâm y tế/mục tiêu phát triển/các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trọng điểm v.v…
Evaluate, classify, and identify precise target customers. Prioritize potential territories/Đánh giá, phân loại và xác định khách hàng mục tiêu chính xác. Ưu tiên các khu vực tiềm năng
Evaluate, classify and identify pricing for tender/Đánh giá, phân loại và xác định giá thầu
Establish & maintain close relationship with key accounts through ensuring company services meet their requirements/Thiết lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các khách hàng chủ chốt thông qua việc đảm bảo các dịch vụ và tư vấn đáp ứng nhu cầu của khách hàng
Monitor market trends and competitor activity in assigned territory/Theo dõi, giám sát xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh ở địa bàn đang quản lý
Collect and report Market intelligence to Supervisor & Marketing team/Thu thập và báo cáo thông tin thị trường cho đội ngũ Giám sát và Marketing
Handling issues relating to Sales Operation in the area within the given authority/ Xử lý các vấn đề liên quan đến Hoạt động bán hàng trong khu vực thuộc thẩm quyền nhất định

2. Planning and organizing/Lên kế hoạch và tổ chức:

Utilize customer database for preparing weekly & monthly working plan, resource allocation plan, or direct-to-consumer marketing activities/Sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng để chuẩn bị kế hoạch làm việc hàng tuần và hàng tháng, kế hoạch phân bổ tài nguyên hoặc các hoạt động tiếp thị đến người dùng.

3. Business development/Phát triển kinh doanh:

Develop new business opportunities with existing and potential clients/Phát triển các cơ hội kinh Doanh mới với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Ensure good execution of all Sales & Marketing programs in assigned territory. Strictly track and provide feedback on the programs to upper levels/Đảm bảo thực hiện tốt tất cả chương trình Bán hàng và Tiếp thị trong phạm vi địa bàn được giao. Theo dõi chặt chẽ và cung cấp thông tin phản hồi về các chương trình cho cấp quản lý

4. Others/Các hoạt động khác:

Well update of product knowledge, as well as health care scientific backgrounds/Thường xuyên cập nhật kiến thức sản phẩm cũng như kiến thức chuyên môn về sức khỏe
Manage Company, department reports in a timely and correct manner/Hoàn thành báo cáo đúng thời hạn và theo yêu cầu
Ensure activities to comply with Company Business Code of Conduct and all local applicable laws within scope of function responsibility/Đảm bảo các hoạt động tuân thủ Nguyên tắc hoạt động của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh theo luật định của nước sở tại.
Carry special work as assigned by Management/ Các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.
Manage Company, department reports in a timely and correct manner/Hoàn thành báo cáo đúng thời hạn và theo yêu cầu
Ensure activities to comply with Company Business Code of Conduct and all local applicable laws within scope of function responsibility/Đảm bảo các hoạt động tuân thủ Nguyên tắc hoạt động của công ty và chấp hành nghiêm chỉnh theo luật định của nước sở tại.
Carry special work as assigned by Management/ Các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Experience/Kinh nghiệm:
2-3 years' experience at sales management position/2-3 năm kinh nghiệm ở các vị trí quản lý
Experience in similar job/Kinh nghiệm ở vị trí tương tựEducation/ Học vấn

Education/ Học vấn: Bachelor/Đại học ​

Field of Study-Qualification/ Lãnh vực-Bằng cấp: University degree of Medical/Pharmacy qualification/Đại học Dược

CORE Skills Required / Các kỹ năng chính cần có

1. Professional Skill/ Kỹ năng chuyên nghiệp:

Working experience in healthcare/wellness industry/Có kinh nghiệm làm trong ngành chăm sóc sức khỏe
Good communication skill, independent/Có kỹ năng giao tiếp tốt và làm việc độc lập
Customer focus/Tập trung vào khách hàng
Time management/Quản lý thời gian
Persuasiveness/ Sales-oriented ability/Khả năng định hướng và bán hàng
Good in working arrangement, teamwork/Biết sắp xếp công việc và làm việc nhóm
Honest, careful, patient, highly responsible/ Trung thực, cẩn thận, chịu khó, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
Effective people development and management/Phát triển và quản lý con người hiệu quả

2. Behavioral / Leadership Skill Hành vi / kỹ năng lãnh đạo
Apply Abbott Capabilities Framework/Áp dụng bộ Năng lực Abbott (cấp giám sát)

3. Language Skill/ Kỹ năng về ngôn ngữ
Vietnamese/ Tiếng Việt
English/Tiếng Anh

4. Computer Skill / Kỹ năng về máy tính
MS Office

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
35 Đại Lộ Tự Do, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Abbott believes in the power of health. With better health, people and communities can live better and achieve more.
- We create new solutions - in diagnostics, medical devices, nutrition and branded generic pharmaceuticals - that help people around the world, in all stages of life, live their best lives through better health.
- Founded over 130 years ago by Chicago physician Dr. Wallace C. Abbott, Abbott has emerged as one of the largest diversified global health care companies. Our approximately 74,000 colleagues around the globe are devoted to making a lasting impact on human health in the more than 150 countries we serve.
- We believe that good health is not just about treating an illness or managing a medical condition. It’s about supporting people’s health as if it was our own, so they can enjoy all life has to offer. We’ve been focused on helping the people of Vietnam live their best, fullest lives for more than 20 years.

Xem toàn bộ thông tin công ty
02 Ngo Duc Ke, Dist. 1, HCM
1.000-4.999 nhân viên
Talent Acquisition
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)