Khối KHDN - CVCC Sản Phẩm Bao Thanh Toán Khách Hàng Doanh Nghiệp

Khối KHDN - CVCC Sản Phẩm Bao Thanh Toán Khách Hàng Doanh Nghiệp

Login to view salary 50 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Bảo hiểm sức khỏe
Giải thưởng
Lương kinh doanh

Job Description

* Cùng với Giám đốc Bộ phận sản phẩm Tài trợ thương mại chịu trách nhiệm phát triển sản phẩm bao thanh toán.
- Đề xuất, phối hợp với Bộ phận Phát triển tập khách hàng, nghiên cứu tình hình thị trường, đặc tính khách hàng, dự kiến tiềm năng phát triển và survey đối thủ cạnh tranh để làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm.
- Xây dựng các sản phẩm, chính sách và chương trình thúc đẩy về bao thanh toán, tín dụng đối với khách hàng trên toàn hệ thống.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan (Khối Phê duyệt Tín dụng, Khối Quản trị rủi ro, Khối Vận hành, Khối Công nghệ ngân hàng số...) phát triển các sản phẩm, dịch vụ bao thanh toán/tín dụng mới và định kỳ/đột xuất rà soát, đánh giá và đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các sản phẩm, dịch vụ hiện hành.
- Phối hợp xây dựng các nền tảng công nghệ phục vụ cho từng sản phẩm/ nhóm sản phẩm bao thanh toán, tín dụng.

* Cùng với Giám đốc bộ phận Sản phẩm Tài trợ thương mại chịu trách nhiệm đối với sự thành công cũng như khả năng sinh lời của sản phẩm bao thanh toán/tín dụng đề xuất
- Chịu trách nhiệm đối với sự thành công về thương mại cũng như khả năng sinh lời của sản phẩm đề xuất.
- Xây dựng các chương trình bán hàng, chương trình quảng bá sản phẩm và phối hợp với Trung tâm Phát triển kinh doanh để triển khai các chương trình này nhằm thúc đẩy bán sản phẩm.
- Xây dựng công cụ báo cáo cho sản phẩm bảo lãnh, định kỳ theo dõi, lập báo cáo đánh giá về hiệu quả phát triển sản phẩm.

* Hỗ trợ về sản phẩm và chính sách về bao thanh toán/tín dụng cho các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống
- Thực hiện truyền thông nội bộ các sản phẩm, chính sách, chương trình bao thanh toán/tín dụng trên toàn hệ thống.
- Đầu mối nhận và giải đáp vướng mắc của các Đơn vị kinh doanh đối với các vấn đề liên quan đến sản phẩm, chính sách, chương trình thi đua đã xây dựng.

* Cùng với Giám đốc bộ phận SP Tài trợ thương mại tham gia vào công tác đào tạo và phát triển nhân lực
- Tham gia vào việc đào tạo sản phẩm, chính sách bao thanh toán/tín dụng cho các nhân viên bán hàng của các Đơn vị kinh doanh trên toàn hệ thống.

* Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Giám đốc bộ phận sản phẩm Tài trợ thương mại, Giám đốc Trung tâm phát triển sản phẩm, Ban Giám đốc Khối KHDN, Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan đến kinh tế, tài chính, ngân hàng
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm phát triển sản phẩm tín dụng, bảo lãnh, bao thanh toán hoặc 3 năm kinh nghiệm vận hành trực tiếp sản phẩm tín dụng, bao thanh toán, bảo lãnh
- Kỹ năng phát triển, cải tiến sản phẩm
- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch kinh doanh sản phẩm
- Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến
- Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức
- Khả năng làm việc chi tiết
- Khả năng tư duy logic, sáng tạo trong công việc

Job Locations

Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Read full company information
25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1,000-4,999 staffs
Trung tâm Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam