Khối QTRR - Chuyên Viên Phân Tích Chiến Lược Thu Hồi Nợ

Khối QTRR - Chuyên Viên Phân Tích Chiến Lược Thu Hồi Nợ

Login to view salary 60 views - Expires in 7 days

What We Can Offer

Bảo hiểm sức khỏe
Giải thưởng
Lương kinh doanh

Job Description

Mô Tả Công Việc
Cung cấp và thiết lập báo cáo hàng ngày cho tất cả các chuyên viên thu hồi nợ và đội ngũ lãnh đạo để đảm bảo lưu lượng tài khoản hàng ngày được kiểm soát. Chuẩn bị và biên soạn báo cáo hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất (bao gồm các tài liệu trình bày), nếu có. . Duy trì nhật ký tổng hợp và tài liệu thủ tục của tất cả các báo cáo thông tin quản lý
Chuẩn bị phân tích bảng phân tích nâng cao ở khoảng thời gian trước khi được quyết định.Cung cấp phân tích về phục hồi nợ thực tế hàng tháng, tỉ lể dịch chuyển nhóm nợ, nợ quá hạn và năng suất của chuyên viên thu hồi nợ.Phân tích thông tin kinh doanh để xác định và cải tiến để nâng cao hiệu quả quá trình kinh doanh
Hỗ trợ chuyên viên thu hồi nợ phương án giải quyết để kiểm soát hiệu suất, tỷ lệ nợ quá hạn và mất tín dụng. Xác định các lĩnh vực có thể cải tiến trong báo cáo và phân tích dữ liệu thu hồi nợ với Giám đốc Chiến lược để thực hiện thay đổi.
Tham gia các cuộc họp với các bên liên quên để giải quyết các vấn đề khách hàng định kỳ.
Phối hợp với các bên liên quan (nội bộ và bên ngoài) để đảm bảo dữ liệu được xác nhận để phê duyệt và phân tích.
Đảm bảo tính toán Khen thưởng được hoàn thành và chia sẻ với nhóm dựa trên thời gian đã được đồng ý. Đảm bảo báo cáo bất kỳ dữ liệu không thống nhất dẫn đến báo cáo và phân tích không chính xác. Đảm bảo báo cáo hàng ngày được gửi đi theo lịch cố định. Đảm bảo tính nhạy bén của dữ liệu cho việc triển khai mô hình hiện tại và trong tương lai.
Thực hiện thêm bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào tương xứng với vị trí theo chỉ dẫn của người quản lý trực tiếp.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế, Luật, Ngân hàng,....
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích tài chính hoặc tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong phân tích hoạt động Thu hồi nợ ;
Kỹ năng excel, powerpoint, SQL, R Analystic và thành thạo sử dụng các phần mềm phân tích.

Job Locations

Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Read full company information
25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
1,000-4,999 staffs
Trung tâm Tuyển dụng
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.