Kĩ Sư Chuyên Về Bảng Màu 色板工程师

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 2 ngày
1005 lượt xem
Bình Dương

Mô tả công việc

• Take responsibility for master color panel & production color panel technical support, Ensure the color and quality is consistent with the sample.

Chịu trách nhiệm về hỗ trợ kỹ thuật cho bảng màu chính và bảng màu sản xuất, đảm bảo màu sắc và chất lượng đồng nhất so với mẫu.


• Manage the color panel system,set written procedures and standards for color panel, guide and supervise factories to follow up the standards in the production process strictly to ensure the color panel meets the requirements.

Quản lý hệ thống bảng màu, thiết lập các quy trình và tiêu chuẩn viết cho bảng màu, hướng dẫn và giám sát nhà máy tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn trong quá trình sản xuất để đảm bảo bảng màu đáp ứng yêu cầu.


• Working with factories and QA dept., analyze, coordinate and improve product finish and solve finishing problems.

Làm việc với nhà máy và phòng kiểm tra chất lượng, phân tích, phối hợp và cải thiện kết thúc sản phẩm và giải quyết các vấn đề kỹ thuật hoàn thiện.


• Participating quality assurance corrective actions projects with partner factories, help improving factory processes & quality assurance systems.

Tham gia các dự án hành động sửa chữa đảm bảo chất lượng với các nhà máy đối tác, giúp cải thiện quy trình và hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà máy.


Yêu cầu công việc

• College degreee or above, with Chemical or related major.

Bằng đại học trở lên, chuyên ngành Hóa học hoặc liên quan.


Minimum 5 years related working experience as a finish technician, preferably in furniture paints related industrial.

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong vai trò kỹ thuật viên hoàn thiện, ưu tiên trong ngành sơn nội thất.


• Good analytical and problem-solving skills, be able to identify improvement opportunities from the information provided by customers.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng xác định các cơ hội cải tiến từ thông tin cung cấp bởi khách hàng.


• Good interpersonal and communication skills.

Kỹ năng giao tiếp và quan hệ tốt.


• Familiar with Microsoft Office skill including use of the Internet for communication, Excel spreadsheet analysis, and word-processing.

Thành thạo kỹ năng Microsoft Office bao gồm sử dụng Internet để giao tiếp, phân tích bảng tính Excel và xử lý văn bản.


Fluent in spoken Chinese, English skill is workable, be able to write and read English.

Thành thạo tiếng Trung nói, kỹ năng tiếng Anh đủ dùng, có khả năng viết và đọc tiếng Anh.


• Willingness to travel.

Sẵn sàng đi công tác.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws

Chăm sóc sức khoẻ

Opportunities to be trained in the professional environment to maximize your potential

Khác

13th salary, KPI Bonus, Mobile allowance
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

19/04/2024

Nhân viên

Khoa Học & Kỹ Thuật > Kỹ Thuật Hóa Học

Analytical Data, Painting, Color Management, Product Enhancement, Furniture

Kiến trúc/Thiết kế nội thất

Bất kỳ

1

Người Việt Nam

Địa điểm làm việc

Binh Duong, Vietnam

VPĐD Ove Decors Ulc Tại TP.HCM
VPĐD Ove Decors Ulc Tại TP.HCM
VPĐD Ove Decors Ulc Tại TP.HCM

No 12A, D4 street, New Town Trading & Service The Seasons, Lai Thieu ward, Thuận An, Binh Duong Province

(Xem bản đồ)
10-24 nhân viên
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết