Kiểm Nghiệm Viên Vi Sinh_Microbiologist Abbott Healthcare

Kiểm Nghiệm Viên Vi Sinh_Microbiologist Abbott Healthcare

Địa Điểm Làm Việc: Bình Dương
$300 - $700 1742 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

xe đưa đón
cơm trưa

Mô Tả Công Việc

- Giám sát vi sinh môi trường, hệ thống nước Enviroment monitoring, water system

- Thử nghiệm vi sinh các mẫu thử nguyên liệu, bao bì, bán thành phẩm, thành phẩm Microbial testing the samples such as raw material, packaging, semi-product, product

- Lấy mẫu nước/ Water sampling

- Lấy mẫu khí nén/ Compressed air sampling - Lấy mẫu giám sát môi trường/ Enviromental monitoring sampling

- Theo dõi, vận hành thiết bị phòng vi sinh/ Follow, operate the equipment of microbiology lab

- Thử nghiệm vi sinh mẫu nguyên liệu, bao bì, nước, bán thành phẩm, thành phẩm/ Microbioal testing the samples such as raw material, packaging, water, semi-product, product.

- Ghi chép hồ sơ, biểu mẫu, báo cáo kết quả vi sinh/ Record documents, formats and reports of microbial testing results

- Báo cáo hóa chất, chất chuẩn/ Report chemicals and standards

- Pha chế hóa chất, môi trường sử dụng trong phòng kiểm nghiệm/ Preparation of chemicals, environmental use in the laboratory

- Tham gia soạn thảo SOP/ Participate in preparing SOPs

- Kiểm tra chéo hồ sơ kiểm nghiệm và các sổ nhật kí với các kiểm nghiệm viên khác/ Double check the analytical documentation and the logbook.

- Hiệu chuẩn các thiết bị kiểm nghiệm/ Calibration of analytical equipment.

- Thực hiện các công việc theo sự phân công của phụ trách/ trưởng phòng/ Perform the duties as the asign of quality control supervisor/manager.

- Ký thay hồ sơ kiểm nghiệm khi phụ trách vi sinh vắng mặt (nếu được chỉ định)/Sign on behalf of test records when the microbiologist is absent (if assigned)

- Quản trị viên và điều phối: Chịu trách nhiệm quản lý hệ thống tài liệu nhà máy bằng việc hỗ trợ các yêu cầu tạo hoặc thay đổi cho tài liệu, xử lý các yêu cầu thay đổi trong hệ thống quản lý tài liệu điện tử
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học trở lên ngành Sinh học hoặc các ngành liên quan Bachelor or higher in Biology or revelant others
- Có kinh nghiệm làm việc tại phòng kiểm tra chất lượng Have working experience in quality control department
- Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork
- Giải quyết vấn đề/ Problem solving
- Quản lý thời gian/ Time management
- Tin học văn phòng/ Computer skills
- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu/ English communication level, read and understand the literature

Địa Điểm Làm Việc

35 Đại Lộ Tự Do, An Phú, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Về Chúng Tôi

Abbott believes in the power of health. With better health, people and communities can live better and achieve more.
- We create new solutions - in diagnostics, medical devices, nutrition and branded generic pharmaceuticals - that help people around the world, in all stages of life, live their best lives through better health.
- Founded over 130 years ago by Chicago physician Dr. Wallace C. Abbott, Abbott has emerged as one of the largest diversified global health care companies. Our approximately 74,000 colleagues around the globe are devoted to making a lasting impact on human health in the more than 150 countries we serve.
- We believe that good health is not just about treating an illness or managing a medical condition. It’s about supporting people’s health as if it was our own, so they can enjoy all life has to offer. We’ve been focused on helping the people of Vietnam live their best, fullest lives for more than 20 years.

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

35 Đại lộ Tự do, VSIP1, Thuận an, Bình Dương

Quy Mô Công Ty

1.000-4.999
nhân viên

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận