Kiểm Soát Chất Lượng - QC Staff (Ngành Kết Cấu Thép) Urgent job

Kiểm Soát Chất Lượng - QC Staff (Ngành Kết Cấu Thép)Urgent job

Thương lượng 571 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Yearly Bonus
Health Insurance
Lunch

Mô Tả Công Việc

Mục tiêu chính: Kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào, các công đoạn sản xuất tạo ra thành phẩm, giúp giảm thiểu sản phẩm lỗi và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Trách nhiệm chính:
• Triển khai hệ thống quản lý chất lượng tại nhà máy
• Phối hợp kiểm tra chất lượng tại các nhà thầu phụ và nguyên liệu từ các nhà cung cấp
• Phối hợp với đại diện khách hàng về các vấn đề liên quan đến chất lượng
• Phân phối tài liệu liên quan đến kiểm soát chất lượng cho các nhà thầu phụ
• Đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến chất lượng của nhà máy phù hợp với các quy tắc và tiêu chuẩn hiện hành
• Kiểm soát tất cả các báo cáo về sự không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục
• Hoàn tất hướng dẫn kiểm soát chất lượng của nhà máy và các biện pháp khắc phục hậu quả
• Giám sát việc thực hiện ITP đã được phê duyệt cho các dự án
• Phát triển các chương trình kiểm tra và thử nghiệm
• Tuân thủ các chính sách và chương trình về Sức khỏe nghề nghiệp, An toàn và Môi trường (OHSE) để đảm bảo các chương trình, chính sách, yêu cầu, phân tích, báo cáo và kế hoạch an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn hiện hành và luật pháp trong nước và quốc tế
• Đảm bảo tất cả các báo cáo QC thực hiện đúng thời gian
• Thiết lập các kế hoạch kiểm soát chất lượng hàng năm, hàng quý, hàng tháng hoặc hàng tuần và sắp xếp thứ tự ưu tiên và lên lịch cho các hoạt động riêng để đạt được các mục tiêu này
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Văn bằng về kỹ thuật
• Có kỹ năng lãnh đạo sự an toàn
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm về kiểm soát chất lượng trong ngành kết cấu thép
• Kiến thức về các tiêu chuẩn trong ngành kết cấu thép
• Kiến thức về các quy trình chế tạo kết cấu thép
• Thành thạo MS Office
• Có khả năng đọc và hiểu tiếng Anh.
• Mức lương: 14 - 20 triệu VND (tùy vào kỹ năng và kinh nghiệm)
• Chế độ phúc lợi: Sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Địa Điểm Làm Việc

No.11 street 9A, Bien Hoa 2 IZ, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
Bien Hoa, Dong Nai
Ho Chi Minh

Nova Buildings Private Limited is a manufacturer of structural steel and a regional solutions provider for pre-engineered buildings and pre-fabricated building designs. It is registered with a holding company in Singapore and has a presence in five countries in Southeast Asia.

With our regional manufacturing hub in Vietnam, we leverage on Vietnam’s ability to import and export a range of steel material at competitive prices to ensure customers get the best value in the end solution. Our manufacturing facility is certified with industry accreditations and standards to give you peace of mind in the custom engineered metal buildings systems we supply.

Our vision is to deliver the Nova Difference by understanding our customers’ needs comprehensively, and creating a positive and personal experience that impacts their work lives. We work towards our vision by adopting a Nova Mindset – the way we approach a problem innovatively with the aim to bring a positive transformation to our customer experience.

Nova Buildings aims to bring sustainable and innovative solutions to companies that require answers to contemporary challenges. Our strong connections in the industry enable us to collaborate with diverse suppliers and services providers in the building and construction ecosystem, to bring specialized and cost-effective solutions to our customers.

Quality goes beyond the solutions we deliver into the relationships we cultivate within this region. By developing quality relationships, we provide the gateway and ease of access to a host of reputable solutions and services on local ground, with the aim to improve your experience and make your project delivery as seamless as possible.

The company values consistency and commitment in all aspects of the business, from dependable quality and design integrity, to accountability to our customers. We do not compromise on our business standards and work ethics as we deliver on our promises.

Leveraging on our lean outfit, Nova Buildings responds to needs of customers with agility and is nimble in resolving issues on the ground during delivery. A humble setup also means we are actively pursuing efficiencies and channel collaboration through the advent of technology.

In Nova, passion speaks loudest and action echoes commitment.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bien Hoa, Vietnam
25-99 nhân viên
Human Resource
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)