Kiểm Toán Viên Nội Bộ

Kiểm Toán Viên Nội Bộ

Job Locations: Ha Noi
Login to view salary 3191 views - Expires in 9 days

What We Can Offer

Thu nhập cạnh tranh
Chương trình cho vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên,
Môi trường làm việc: gắn kết, hòa đồng, kỷ luật

Job Description

Objective:
· Thực hiện các hoạt động kiểm toán dưới vai trò thành viên đoàn kiểm toán theo sự phân công của Trưởng đoàn.
· Trợ giúp GĐKT Mảng/Trưởng đoàn kiểm toán trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò quản lý trong cuộc kiểm toán theo sự phân công.

Key Accountabilities:
Trực tiếp triển khai thực hiện các chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn trong Mảng kiểm toán theo sự phân công, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng đoàn, Trưởng phòng/Trưởng nhóm và Lãnh đạo KTNB đối với các công việc được giao.
- Đóng vai trò thành viên nhóm khi tham gia các Đoàn, cuộc kiểm toán.
- Chủ động, lên kế hoạch kiểm toán chi tiết theo chỉ đạo, hướng dẫn của trưởng đoàn, trưởng nhóm; tiến hành kiểm toán thực tế đơn vị theo kế hoạch đã được duyệt, tổng hợp kết quả kiểm toán trình Trưởng nhóm soát xét, tham gia họp thống nhất biên bản kiểm toán với lãnh đạo đơn vị được kiểm toán (nếu cần).
- Chịu trách nhiệm theo dõi công tác khắc phục kiểm toán của đơn vị được kiểm toán (theo phân công Lãnh đạo).
- Đảm bảo chất lượng công việc và giấy tờ làm việc của cá nhân tuân thủ các quy định của TCB và của KTNB.
- Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp của KTNB trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng KTNB/GĐKT giao.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

a. Kiến thức chuyên môn
- Có trình độ đại học trở lên các ngành có liên quan (kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, kinh tế).
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, ngân hàng; ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán/kiểm tra tài chính, ngân hàng.
- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh

b. Năng lực /kỹ năng: Năng lực và kỹ năng mềm cần thiết cho vị trí

c. Yêu cầu khác
- Am hiểu về quản trị doanh nghiệp theo các tiêu chuẩn quản trị, thông lệ tiên tiến.
- Am hiểu về các quy định pháp luật nói chung và ngân hàng tài chính nói riêng.
- Am hiểu về các quy tắc quản trị rủi ro theo các thông lệ và chuẩn mực tiên tiến.
Là người có tính chính trực, trách nhiệm, có tư duy độc lập, khách quan và tác phong chuyên nghiệp.

Job Locations

Hà Nội, Việt Nam
View full Company Profile

TẦM NHÌN:
Trở thành Ngân hàng tốt nhất và doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam

SỨ MỆNH:
• Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.
• Tạo dựng cho cán bộ nhân viên một môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và tạo dựng sự nghiệp thành đạt.
• Mang lại cho cổ đông những lợi ích hấp dẫn, lâu dài thông qua việc triển khai một chiến lược phát triển kinh doanh nhanh mạnh song song với việc áp dụng các thông lệ quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
Giá trị Techcombank cam kết mang lại cho khách hàng trong nhiều năm qua.
1. Khách hàng là trên hết nhấn mạnh rằng chúng ta trân trọng từng khách hàng và luôn nỗ lực mang đến những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
2. Liên tục cải tiến có nghĩa là chúng ta đã tốt nhưng luôn có thể tốt hơn , vì vậy chúng ta sẽ không ngừng học hỏi và cải thiện.
3. Tinh thần phối hợp có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào đồng nghiệp của mình và hợp tác để cùng mang lại điều tốt nhất cho ngân hàng.
4. Phát triển nhân lực có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhânvà khen thưởng xứng đáng cho những người đạt thành tích.
5. Cam kết hành động có nghĩa là chúng ta luôn đảm bảo rằng công việc đã được cam kết sẽ phải được hoàn thành.

Website: Http://techcombankjobs.com

Read full company information
Head Office,14th Floor, Techcombank Tower, 191 Ba Trieu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam
5,000-9,999 staffs
Phòng Nhân sự
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.