KOL Business Development Specialist (达人Bd)

Từ $500

Hết hạn trong 14 ngày
495 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

职位名称:达人BD

岗位职责:

1.开发东南亚市场Tik Tok、YT等渠道的美垂类KOL/KOC资

源,建立与海外各大KOL的合作关系;

2.负责海外KOL日常运营、关系维护,建立并深化合作模式,为营销项目完成度和效果负责,实现推广效果最优化;

3.协助团队制作推广视频脚本,跟进KOL的视频进度,对KOL的视频质量负责。

4.能够对红人合作数据及合作情况定期输出数据报告,复盈并根据数据指标有目的性的

Job title: KOL business development specialist

Job Responsibilities:

1. Develop beauty KOL/KOC resources through Tik Tok, YT and other channels in the Southeast Asian market

Source and establish cooperative relationships with major overseas KOLs;

2. Responsible for the daily operations and relationship maintenance of overseas KOLs, establishing and deepening cooperation models, being responsible for the completion and effectiveness of marketing projects, and optimizing promotion effects;

3. Assist the team to produce promotional video scripts, follow up on KOL’s video progress, and be responsible for the quality of KOL’s videos.

4. Be able to regularly output data reports on celebrity cooperation data and cooperation status, and improve cooperation in a targeted manner based on data indicators;

Yêu cầu công việc

岗位要求:

1. 具有大专或本科的毕业证,熟练使用中文(善于写作与口语)

2. 具有审美趣味,在化妆品行业的工作经验则优先考虑。

3. 熟练使用电子商务的平台,具有相关招聘岗位至少一年的工作经验可以优先考虑

4. 善于沟通,具有主动性、性格活泼、责任感强。具有沟通协调能力强


1. Bachelor degree or above; good in Chinese or English skills (written/spoken) are mandatory;

2. Have good aesthetic quality; familiarity with the beauty and skin care industry is a bonus.

3. Have knowledge of overseas promotion channels, be familiar with mainstream platform gameplay, at least 1 year working experience in business development and KOL cooperation;

4. Be proactive, self-motivated, responsible, and have good communication and coordination skills.

Các phúc lợi dành cho bạn

Khác

Will be discussted in the interview
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

27/04/2024

Nhân viên

Tiếp Thị, Quảng Cáo/Truyền Thông > Tiếp Thị Trực Tuyến

Chinese Speaking, KOL Relationship Building, Cosmetic Marketing, Brand Awareness, Tiktok Ads

Bán lẻ/Bán sỉ

Bất kỳ

Không yêu cầu

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)
Meishang Cosmetics Vietnam (Colorkey BRAND)

Ho Chi Minh Office, Vietnam

(Xem bản đồ)
25-99 nhân viên
HR Dept

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết