Korean Project Assistant / Trợ Lý Dự Án Hàn Quốc

Korean Project Assistant / Trợ Lý Dự Án Hàn Quốc

Địa Điểm Làm Việc: Hà Nội
$700 - $1100 816 lượt xem - Hết hạn trong 7 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive salary package with 13th salary
12 days paid leave
Flexible working time (core time: 9:00 -15:00; 8h/ day, 5 days/week Monday - Friday)

Mô Tả Công Việc

Responsibilities:
1. Supporting Vietnamese Project Manager to communicate with customers/partners in Korea via chat and email / Hỗ trợ Quản lý dự án người Việt để giao tiếp với khách hàng/đối tác tại Hàn Quốc thông qua email hoặc chat (kakao talk/telegram).
2. Acting as a bridge between Korean customers/partners and the office in Hanoi / Là cầu nối giữa khách hàng/đối tác Hàn Quốc và văn phòng tại Hà nội
3. Support the development team in translating and clarifying the program's features and services (provided by the Korean party) / Hỗ trợ team lập trình trong việc dịch thuật và làm rõ các chức năng và dịch vụ của phần mềm (được cung cấp bởi đối tác Hàn Quốc)
4. Interpreting in meetings and daily work, if needed / Hỗ trợ thông dịch trong các buổi họp và công việc hàng ngày, nếu có
5. Collect documents from relevant parties. Required with excellent Excel/spreadsheet/word utilization / Thu thập tài liệu từ các phòng ban liên quan. Yêu cầu về kĩ năng sử dụng Excel/Spreedsheet/Words
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Requirements:
1. Professional working proficiency in Korean. Prefer TOPIK holder but not mandatory / Sử dụng thành thạo tiếng Hàn quốc. Ưu tiên các ưng viên có TOPIK nhưng không bắt buộc.
2. Business communication skill / Đã từng làm việc trong môi trường văn phòng
3. University graduate with highly skilled in MS Office / Tốt nghiệp đại học với kĩ năng sử dụng tốt về tin học văn phòng
4. Able to take action proactively with the understanding of business processes and business needs and goals / Chủ động trong công việc với hiểu biết về quy trình, mục tiêu trong thương mại và kinh doanh

Benefits
As a tech startup in Korea led by Web3 and crypto experts, we offer more than just programming skills. Join our team and learn about the exciting areas of Web3 and crypto.
· Competitive salary package with 13th salary
· 12 days paid leave
· Excellent working environment: 5 days/week Monday – Friday; Flexible working time that supports work-life balance (core time: 9:00 -17:00; 8h/ day).
· Just focus on work output, with no micromanagement or staff control.
· No overtime. Casual dress code.
· Engage in a workspace that actively utilizes both English and Korean languages

Recruitment Process:
· Step1. Screening CV
· Step2. Interview (1 round)
· Step3. Offered
· Step4. Hired

Địa Điểm Làm Việc

Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam

“Blueverse” is a blockchain product/lifestyle application development company that uses blockchain to create a Web3 lifestyle ecosystem. In the rapidly emerging blockchain market, we want to create transparent and sustainable services by combining dApp ecosystems, Web3, and metaverse.

We are currently developing a Web3 Lifestyle DApp as part of our project, and its governance tokens are listed on the exchange and are trading.

We are expanding software development by opening an office in Thanh Xuân, Hanoi. If you're eager to be at the forefront of blockchain innovation and help shape the landscape of technology in Vietnam, seize this opportunity and join us today.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Chung cư ban cơ yếu chính phủ, 166 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
10-24 nhân viên
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp