Kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật | Technical Sales Engineer

Kỹ Sư Bán Hàng Kỹ Thuật | Technical Sales Engineer

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh
$1000 - $1500 984 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Paid leave available
Training available
Laptop available

Mô Tả Công Việc

Waterco Group is expanding to Vietnam!
We specialise in pumps & filters for the swimming pool & spa industry.
We are looking for a reliable full time Technical Sales Engineer.

-------Responsibilities:
-------Trách nhiệm:

- Establish, develop and maintain positive business and customer relationships.
Thiết lâp, phát triển và duy trì các mối quan hệ với khách hàng và kinh doanh tiềm năng.

- Provide technical support for process and water treatment programs; identify and resolve customer challenges in an efficient manner.
Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho quy trình và các chương trình xử lý nước; xác định và giải quyết các khó khăn của khách hàng một cách hiệu quả.

- Engage in problem solving by performing system analysis, interpreting data & providing written recommendations to ensure customer (external & internal) operations are performing optimally.
Tham gia vào xử lý vấn đề bằng cách thực hiện hệ thống phân tích, giải thích dữ liệu và gửi các đề xuất bằng văn bản để đảm bảo các hoạt động của khách hàng (bên ngoài và nội bộ) đang thực hiện một cách tối ưu.

- Work closely with external customers (current and new) and internal customers (R&D and engineering department) to recommend continuous improvement and innovation plans that will maintain and grow account sales, as well as deliver value to our customers.
Làm việc chặt chẽ với các khách hàng bên ngoài (cũ và mới) và các khách hàng nội bộ (R&D và bộ phận kỹ thuật) để đề xuất những kế hoạch cải tiến và đổi mới liên tục nhằm duy trì và phát triển bán hàng, cũng như là mang lại giá trị cho khách hàng.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

-------Skills, Experience and Qualifications:
-------Kĩ năng, Kinh nghiệm và Bằng cấp

- Bachelors Degree in Engineering.
Bằng cử nhân về kỹ thuật.

- Highly motivated and target driven with a proven track record in sales.
Có ý chí cầu tiến không ngừng, và có mục tiêu phấn đấu cùng với chỉ tiêu bán hàng đề ra.

- Willingness to travel locally and overseas.
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước.

- 5-8 years of industry experience.
5-8 năm kinh nghiệm trong ngành.

- Technical Sales / Field Sales Support experience.
Có kinh nghiệm trong Kinh doanh kỹ thuật/ Hỗ trợ bán hàng

- Demonstrates strong mechanical aptitude and troubleshooting skills.
Thể hiện mạnh kỹ năng về cơ khí và xử lý sự cố.

- Prior experience that demonstrates a strong work ethic and ability to multi-task.
Có kinh nghiệm trước đó thể hiện tinh thần làm việc tốt và khả năng đa nhiệm.

- Working knowledge of Industrial Process and Water treatment systems.
Kiến thức làm việc về Quy trình công nghiệp và Hệ thống xử lý nước.

- Excellent verbal and written communications skills.
Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và viết tốt.

- Multilingual is an added advantage.
Đa ngôn ngữ là một lợi thế.

- Commitment to customer service and ability to work in team-oriented environment.
Tận tâm với dịch vụ khách hàng và khả năng làm việc trong môi trường định hướng theo nhóm.

- Commercially & technically astute.
Tinh tế trong thương mai và kỹ thuật.

-------Benefits:
-------Phúc lợi:

- Opportunity to work in an MNC with path towards career growth.
Cơ hội làm việc trong tập đoàn đa quốc gia, phát triển sự nghiệp.

- Opportunity to travel.
Cơ hội đi du lịch.

Địa Điểm Làm Việc

Waterco Vietnam (Lake View 1, Thu Thiem New Urban Area, District 2, HCMC)

Waterco Group is expanding to Ho Chi Minh city, Vietnam!

Waterco pioneers reliable solutions for healthy, safe water environments, which are used in residential, commercial and industrial applications in over 40 countries. Established in 1981 with a single pool pump store in Sydney, Australia, it has since become a global brand recognised for designing and manufacturing filtration and sanitisation innovations for the swimming pool, spa, aquaculture, and water purification sectors.

Listed on the ASX in 1989, Waterco (ASX:WAT) has evolved into a technological and manufacturing powerhouse that makes products more energy and water efficient, and easier to maintain.

Waterco’s head office is in Sydney, Australia, with international offices, manufacturing and R&D plants and warehouses located in Malaysia, Indonesia, Singapore, China, Australia, New Zealand, US, Canada, France, and the UK.

https://www.waterco.com/

Xem toàn bộ thông tin công ty
Apartment No.00.20, Ground Floor, Thu Thiem Lake View 1 Condominium - No. 19 To Huu Street, Thu Thiem Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Ít hơn 10 nhân viên
Ms. Min
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)