Kỹ Sư Chất Lượng Khách Hàng (Cqe)/ Customer Quality Engineer (CQE)

Kỹ Sư Chất Lượng Khách Hàng (Cqe)/ Customer Quality Engineer (CQE)

Negotiable 155 views - Expires in 1 days

What We Can Offer

Attractive salary.
Company car to pick up from Ha Noi, Bac Ninh city to factory
Saturday Rotation Off (02 Saturday off/ month)

Job Description

1. Chịu trách nhiệm với tất cả các yêu cầu chất lượng của khách hàng. Phát triển kế hoạch kiểm tra/ kế hoạch chất lượng để định hướng vận hành đạt được mục tiêu/ Responsible to handle customer quality key account and requirements. Develop Inspection Plan / Quality Plan and drive the operation to achieve quality targets and objectives (assigned customer account only).
2. Theo dõi đánh giá hiệu quả chất lượng khách hàng và thiết lập kế hoạch cải tiến để đạt được các mục tiêu của khách hàng/ Monitor customer score card performance and establish improvement plan to achieve customer targets.
3. Cập nhật đánh giá hiệu quả khách hàng hằng tháng và thực hiện các hoạt động cải tiến liên tục như yêu cầu khách hàng/ Update Customer performance on monthly basis and conduct continuous improvement actions as per customer requirements.
4. Tham dự và tổ chức tất cả các cuộc họp với khác hàng liên quan tới vấn đề chất lượng (ví dụ Triển khai đời máy mới; Thay đổi Thông báo thay đổi kỹ thuật; Đánh giá chất lượng hàng tháng; các vấn đề bất thường về chất lượng …)
To attend and orangize meeting with customer related to quality issues (e.g new model launching; ECN change; monthly quality audit; quality issue on non- conformance parts)
5. Cung cấp các báo cáo cải tiến chất lượng phục vụ và trả lời các phàn nàn của khách hàng.
Provide quality improvement report to cater for custormer's complaints and reply custormers' complaint
6. Liên lạc và đặt vấn đề với khách hàng về việc xin chấp nhận đặc biệt cho những vị trí lỗi không ảnh hưởng về chức năng của sản phẩm.
Contact and approach customer for special exceptance for non functional area.
7. Sắp xếp người cho các hoạt động sàng lọc ở phía khách hàng.
Arrange manpower for screening activity at customer site.
8. Xem xét lại các sản phẩm bất thường và tổ chức các cuộc họp xem xét chất lượng trong nội bộ
Review non-conformance part and call for quality review meeting internally.
9. Chịu trách nhiệm về các cuộc audit môi trường, tuân thủ pháp luật và điều tra khách hàng về các chất hóa học độc hại, tuân thủ tiêu chuẩn ROHS và tiêu chuẩn REACH.
Handling environmental audit, legal compliance and customer’s survey in hazardous chemical, compliance to ROHS and REACH standard.
10. Xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng, môi trường tuân thủ tiêu chuẩn ISO IATF16949, ISO9001, ISO14001.
To support QS engineer to establish, maintain & improve Quality, Environmental Management System in accordance to IATF16949, ISO9001 & ISO 14001 standard.
11. Đối ứng khách hàng audit như QMS/EMS audit, process audit… và hỗ trợ các audit của bên thứ ba
Handle customer audit as QMS/EMS audit, process audit… and support for third partity audit.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

1. Bằng đại học trong lĩnh vực kỹ thuật cơ khí/ University Degree in Mechanical Engineering.
2. 3~7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đột dập kim loại hoặc sản phẩm liên quan/
3~7 years experiences in Metal Stamping Process or Product related environment.
3. Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật khách hàng và có thể sử dụng các thiết bị / dụng cụ đo như CMM, máy đo độ cao, máy chiếu biên dạng…
Able to read and undertand customer mechanical drawings and perform measurement using equipment/tools like CMM, Height Gauge, Smart Scope, profile projectors etc…
4. Có kiến thức tốt về hệ thống chất lượng (IATF16949 / ISO9001) và hệ thống môi trường (ISO14001).
Good knowledge in QMS (ISO9001 / IATF 16949) EMS (ISO 14001)
5. Có kiến thức cơ bản về công nghiệp Ôtô. Kỹ sư cấp cao hơn 5 năm kinh nghiệm. Automotive Industry background. Senior engineer for 5 yrs experience.
6. Có kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng phân tích tốt, các kỹ năng về 7 công cụ QC, 8D, phân tích 5 tại sao, 5 công cụ cốt lõi (SPC, MSA, APQP, PPAP, PFMEA) và LEAN 6-Sigma chứng nhận đai xanh, đai đen là lợi thế/
Good problem solving skills and analytical skill i.e good skill in 7QC tools, 8D methodology, 5-why analysis, 5 core tools (SPC, MSA, APQP, PPAP, PFMEA) and LEAN 6-Sigma Green or Black belt qualification is added advantage.
7. Kỹ năng giao tiếp tốt với khách hàng bên ngoài và đội nhóm trong nội bộ/
Strong interpersonal skill with external customer and internal teams.
8. Phải có khả năng làm việc đa văn hóa và nhiều tầng lớp người/
Must be able to work with multi culture and multi levels people.
9. Kỹ năng giao tiếp tốt bằng tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Nhật là lợi thế/
Good communication skill in both English and Vietnamese, Mandarin and Japanese is added advantage.
10. Có khả năng sử dụng máy tính và viết báo cáo, phần mềm văn phòng và thư điện tử/
Competent in using computer and report writings, Microsoft Office and Outlook.
11. Linh hoạt về thời gian làm việc và có khả năng làm việc dưới áp lực cao/
Flexibility in term of working hours and able to work under pressure.

Job Locations

Bắc Ninh, Việt Nam.

Interplex is a leading global precision metal stamping and tooling specialist with industrial design and assembly capabilities. We have built up successful partnerships with OEMs from diverse industries, providing them with innovative manufacturing solutions. Today, we have the expertise to provide full turnkey manufacturing solutions, from design and product development to final test and assembly services. Our core competency includes the manufacture and assembly of products and components that incorporate metal, plastic and rubber. Headquartered in Singapore, our global network consists of manufacturing facilities and offices in 12 key countries that span across three continents.

Read full company information
Lot VI-1.1, D3 Road, Que Vo II Industrial Zone, Ngoc Xa, Que Vo, Bac Ninh
500-999 staffs
Phòng Nhân sự
CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NỐI TUYỂN DỤNG IT | TIỀM NĂNG & ỨNG DỤNG AI TRÊN CRM | GEO VIETNAM

Săn job ngon lương xịn đến 50 TRIỆU, đãi ngộ & môi trường quốc tế

Cơ hội ẵm Iphone 14 Pro Max, quà tặng công nghệ hấp dẫn

Được chia sẻ kiến thức bổ ích, lộ trình thăng tiến vững vàng từ chuyên gia