Kỹ Sư Chính Kế Hoạch

Thương lượng

Hết hạn trong 13 ngày
607 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Chuyên viên chính Kế Hoạch chịu trách nhiệm lập kế hoạch cho các hoạt động của nhóm Vận Hành Khai Thác.

Trong giai đoạn phát triển dự án Chuyên viên chính Kế Hoạch lập kế hoạch và báo cáo tất cả các nguồn lực cần thiết: Bao gồm xem xét tài liệu dự án, các hoạt động chạy thử và vận hành, phát triển qui trình, hợp đồng dịch vụ và các tài liệu khác phục vụ cho việc chuẩn bị vận hành dự án.

Trong các giai đoạn Vận hành, Chuyên viên chính Kế Hoạch sẽ hỗ trợ Nhóm vận hành, cả ngoài khơi và trên bờ, lập kế hoạch và điều phối các hoạt động liên quan đến các dự án theo thiết kế, các sửa chữa lớn, các thay đổi công nghệ, cũng như các hoạt động kiểm tra và bảo trì định kỳ.MÔ TẢ CÔNG VIỆC/TRÁCH NHIỆM

Giai đoạn thực hiện dự án

1 Tham gia và tuân thủ đầy đủ các quy định, chính sách an toàn của công ty

2 Hoàn thành các khóa đào tạo, các chứng chỉ an toàn theo quy định

3 Hiểu rõ hệ thống quản lý về an toàn của công ty

4 Tham gia thường xuyên về chương trình báo cáo, đánh giá rủi ro

5 Thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, pháp luật Việt Nam và Công ty Phu Quoc POC

6 Đầu mối tổng hợp các kế hoạch của các bộ phận trong nhóm Pre-Operation để thúc đẩy các hoạt động của nhóm bao gồm các công việc liên quan quản lý chi phí, kế hoạch phát triển nhân sự đã được duyệt, kế hoạch họp và hội thảo, hổ trợ công tác vận hành và chạy thử… Để sẵn sàng cho First Gas.

7 Hổ trợ phát triển phần mềm BDSC liên quan đến việc lập kế hoạch, theo dõi việc thực thi các kế hoạch bảo dưỡng hệ thống công nghệ và thiết bị.

8 Thực hiện các công việc liên quan được yêu cầu bởi lãnh đạo phòng

Giai đoạn vận hành khai thác

9 Hổ trợ lên kế hoạch thực thi bảo dưỡng thông qua CMMS.

10 Kiểm soát và đánh giá tiến độ các hoạt động của phòng vận hành. Trợ giúp nhận diện các vấn đề tồn tại và đề xuất phương án giải quyết.

11 Cải thiện các công tác lập kế hoạch mua sắm, tồn kho, quản lý dữ liệu và báo cáo.

12 Kết hợp chặt chẻ với Offshore Planer để lập kế hoạch chuyển người/ thiết bị/vật tư đi và đến công trình biển.

13 Lên kế hoạch 28 ngày, kế hoạch 90 ngày, kế hoạch shutdown phục vụ cho việc bảo dưỡng sữa chữa.

14 Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo phòng

Yêu cầu công việc

Bằng cấp:

− Bằng đại học hoặc cử nhân kỹ thuật.

− Tiếng Anh thành thạoKinh nghiệm:

− 5 năm kinh nghiệm trong công tác BDSC trên các công trình dầu khí

− Tối thiểu 5 năm làm việc trong hệ thống CMMS(Maximo or SAP)Kỹ năng/Khả năng cần thiết:

− Sử dụng thành thạo Microsoft Office hoặc các phần mềm liên quan công tác lập kế hoạch.

− Khả năng làm việc chi tiết và xác định các vấn đề chính trong các tình huống phức tạp.

− Có tính độc lập và có động lực làm việc cao.

− Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

− Có kỹ năng giao tiếp tốt.

− Có tính tổ chức và hoàn thành công việc theo đùng thời hạn.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Theo quy định của công ty
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Khoa Học & Kỹ Thuật > Khai Thác Mỏ

Quản Lý Dự Án, Phát Triển Dự Án, Dầu Khí, Onshore Oil Gas, CMMS

Khai khoáng/Dầu khí

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết