Kỹ Sư Chính Thiết Bị Điện – Trong Bờ

Thương lượng

Hết hạn trong 9 ngày
1448 lượt xem
Hồ Chí Minh

Mô tả công việc

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

Kỹ sư chính Thiết bị điện chịu trách nhiệm cho các hoạt động kỹ thuật và bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống điện trên công trình biển của PQPOC.

Trong giai đoạn phát triển dự án Kỹ sư chính Thiết bị điện tham gia vào việc xem xét tài liệu, các hoạt động tiền chạy thử và chạy thử thiết bị, hệ thống. Tham gia phát triển phần mềm BDSC, phát triển các quy trình vận hành và chuẩn bị các hợp đồng dịch vụ.

Trong giai đoạn khai thác Kỹ sư chính Thiết bị điện thực hiện trách nhiệm như sau:MÔ TẢ CÔNG VIỆC/TRÁCH NHIỆM

Giai đoạn thực hiện dự án

1 Tham gia và tuân thủ đầy đủ các quy định, chính sách an toàn của công ty

2 Hoàn thành các khóa đào tạo, các chứng chỉ an toàn theo quy định

3 Hiểu rõ hệ thống quản lý về an toàn của công ty

4 Tham gia thường xuyên về chương trình báo cáo, đánh giá rủi ro

5 Thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định, pháp luật Việt Nam và Công ty Phu Quoc POC

6 Phát triển và thực hiện chương trình BDSC, xem xét và lên kế hoạch mua vật tư tiêu hao, vật tư vận hành trong 2 năm đầu.

7 Hỗ trợ khi có yêu cầu trong công tác chay thử

8 Phát triển phần mềm BDSC. Phát triển quy trình vận hành, BDSC

9 Soạn thảo các hợp đồng liên quan trong công tác BDSC

10 Thực hiện các công việc liên quan được yêu cầu bởi lãnh đạo phòng

Giai đoạn vận hành khai thác

1 Kỹ sư chính Thiết bị điện chịu trách nhiệm cho tính hoạt động liên tục của các thiết bị và hệ thống điện trên công trình thuộc PQPOC.

2 Đảm bảo việc cung cấp vật tư, cung cấp nhân lực để thực hiện công tác BDSC cho thiết bị và hệ thống điện.

3 Giám sát việc thực hiện kế hoạch BDSC các thiết bị và hệ thống điện một cách hiệu quả.

4 Là đầu mối phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác chuẩn bị các hợp đồng dịch vụ để thưc hiện công tác BDSC các thiết bị và hệ thống điện.

5 Đảm bảo các công tác BDSC thiết bị và hệ thống điện tuân thủ quy trình, quy đinh theo khuyến cáo của nhà sản xuất, công ty và tiêu chuẩn Việt Nam

6 Thực hiện các công việc liên quan theo yêu cầu của lãnh đạo phòng

Yêu cầu công việc

Bằng cấp:

− Bằng đại học chuyên ngành điều khiển, Thiết bị điện

− Tiếng Anh thành thạoKinh nghiệm:

− 10-12 năm kinh nghiệm trong công tác BDSC các thiết bị và hệ thống điện trên các công trình dầu khí

− Tối thiểu 5 năm làm việc với hệ thống CMMS (Maximo hay SAP)Kỹ năng/Khả năng cần thiết:

− Sử dụng thành thạo Microsoft Office hoặc các phần mềm liên quan.

− Khả năng làm việc chi tiết và xác định các vấn đề chính trong các tình huống phức tạp.

− Có tính độc lập và có động lực làm việc cao.

− Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

− Có kỹ năng giao tiếp tốt.

− Có tính tổ chức và hoàn thành công việc theo đùng thời hạn.

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Theo quy định của công ty
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

26/04/2024

Nhân viên

Khoa Học & Kỹ Thuật > Kỹ Thuật Điện/Điện Tử

Điện Tử, Electrical Engineering, Kỹ Thuật Điện, Cơ Điện, M&E

Khai khoáng/Dầu khí

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Ho Chi Minh, Vietnam

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết