Kỹ Sư Công Nghệ

Login to view salary 289 views - Expires in 16 hours

What We Can Offer

Competitive salary
To be discussed in the interview.
Positive international working environment

Job Description

1. Tiếp nhận và triển khai, giám sát hệ thống chất lượng, ATTP:
- Tham gia xây dựng các tài liệu hệ thống cho Tiền Giang
- Tiếp nhận và triển khai các tài liệu, qui trình hệ thống chung của GF cho TG
- Giám sát thực thi hệ thống và khắc phục, cải tiến các điểm không phù hợp qua các kỳ đánh giá.
Kết quả cần đạt được:
- Đảm bảo sự tuân thù các qui trình, qui định
- Xây dựng, cải tiến các điểm KPH
- Duy trì chứng nhận được công nhân.

2. Giám sát kỹ thuật sản xuất:
- Giám sát các thông số SOP trong sản xuất.
- Đánh giá chất lượng các lô sản phẩm trong sản xuất.
- Giải quyết các phát sinh lệch chuẩn SOP để đảm bảo sản xuất và chất lượng SP và báo cáo.
- Phối hợp R&D đưa ra hướng xử lý SP không phù hợp, tái chế và giám sát.
Kết quả cần đạt được:
- Đảm bảo sự tuân thủ SOP trong sản xuất.
- Xử lý kịp thời các phát sinh về kỹ thuật sản xuất, sản pham.
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất.

3. Kiểm soát chất lượng NVL, bán thành phẩm, thành phẩm, lưu trữ hồ sơ chất lượng.
- Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng, ATTP NVL đầu vào, từng công đoạn sản xuất và thành phẩm theo đúng qui trình, tiêu chuẩn ban hành.
- Ngăn chặn, báo cáo và kiểm soát xử lý SP KPH.
- Lưu trữ hồ sơ chất lượng.
- Báo cáo chất lượng định kỳ.
Kết quả cần đạt được:
- Thông số kỹ thuật quá trình và chất lượng sản phẩm đúng theo tiêu chuẩn ban hành.
- Các phát sinh được ngăn chặn và xử lý kịp thời.
- Hồ sơ lưu trữ đầy đủ.

4. Điều tra nguyên nhân và cải tiến các điểm không phù hợp về kỹ thuật sản phẩm, công nghệ.
- Điều tra nguyên nhân các sự KPH về chất lượng.
- Đưa ra các hành động khắc phục phòng ngừa và gíam sát thực hiện trong sản xuất.
Kết quả cần đạt được:
Cải tiến và phòng ngừa các sự cố chất lượng.

5. Đào tạo:
- Đào tạo cho SX các kiến thức về chất lượng, ATTP, thông số và qui trình kỹ thuật sản phẩm, các thông số vận hành.
Kết quả cần đạt được:
SX hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật sản phẩm và thực hiện tuân thủ.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

Kiến thức:
- Có kiến thức về nguyên liệu thực phẩm.
- Am hiểu các qui trình sản xuất, công nghệ chế biến, chiết xuất.
- Am hiểu các yêu cầu ATVSTP, tiêu chuẩn ISO 22000, HACCP.
- Am hiểu các yêu cầu luật thực phẩm, Sử dụng phụ gia thực phẩm.

Kĩ năng chuyên môn:
- Đánh giá cảm quan.
- Sử dụng thiết bị nghiên cứu, thử nghiệm.

Kĩ năng mêm:
- Vi tính: Thành tạo tin học văn Phòng.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên môn.
 - Làm việc đội nhóm.
- Kỹ năng lập báo cáo.
- Phân tích nhận diện vấn đề.
- Giải quyết vấn đề hiệu quả.

Trình độ:
- Đại học chuyên ngành Hoá thực phẩm hoặc các ngành có liên quan chế biến thực phẩm.

Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ở vị trí R&D hoặc Production trong các Công ty sản xuất thực phẩm.

Mối liên hệ trong công việc:
Nội bộ: Triển khai thực hiện công việc được Giao.
Bên ngoài:
- Nhà cung cấp: Hỗ trợ kỹ thuật nguyên liệu, công nghệ, thiết bị.
- Khách hàng: Tiếp nhận và giải quyết các phát sinh về chất lượng.

Job Locations

Tien Giang, Vietnam

Golden Frog, a 100% Swiss-owned company, is a member of Givaudan, the world’s leading group in perfumes, fragrances and flavors. In Vietnam, we have factories in VSIP 1, Binh Duong and in Tien Giang and we are going to build a new factory in VSIP 2. We specialize in manufacturing flavors, extracts, essential oils and aroma used in the food industry including instant noodles, sauces, seasonings, confectionery, beverages, tea, coffee and medicines. We have state-of-the-art infrastructure, machinery, equipment and technology, professional and multi-national working environment, and overseas and domestic training programs for the key workforce and the next generations of the company. Simultaneously, we have built and applied the management system of ISO 9001:2008, HACCP and Halal to control the quality of products, service and activities in the company and to improve professionalism and customers' satisfaction.

Company size: 100-499

For more information please visit our websites http://www.goldenfrog.com.vn and http://www.givaudan.com

Read full company information
http://www.goldenfrog.com.vn
100-499 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam