Kỹ Sư - Engineer for R&D Center and Manufacturing Center

Kỹ Sư - Engineer for R&D Center and Manufacturing Center

Login to view salary 898 views - Expires in 6 days

What We Can Offer

13th Month Salary, MBO
Laptop for employees
Company Bus - Ha Noi to Ha Nam and vice versa

Job Description

+, For R&D Center
- Research and Development lighting LED Module application
- Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng ánh sáng của mô-đun
- Receive Drawing, specification from customer, perform design sample by AutoCAD/Altium software, Summarize BOM, get material price from Supplier then compare, evaluate and select Supplier
- Nhận bản vẽ, thông số kỹ thuật từ khách hàng, tiến hành thiết kế mẫu bằng phần mềm AutoCAD/Altium, tạo BOM, lấy giá nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp, sau đó so sánh giá, đánh giá và chọn nhà cung cấp phù hợp
- Prepare material, Process control Specification, check-sheet and send to SMT factory
- Chuẩn bị nguyên vật liệu, bảng quản lý công đoạn, check-sheet và gửi đến nhà máy SMT
- Monitoring SMT process
- Kiểm soát, theo dõi quá trình SMT
- Control sample parameter after SMT finish. Ensure shipment follow deadline. Write sample shipment report to customer
- Kiểm soát thông số mẫu sau khi kết thúc SMT. Đảm bảo xuất hàng đúng hạn Viết báo cáo xuất hàng gửi tới khách hàng
- Write the specification/technical report for customer;
- Viết chỉ dẫn kĩ thuật/báo cáo kĩ thuật cho khách hàng;
- Write the mass production document; Responsible for all mass production transfer activity
- Viết tài liệu về sản xuất đồng loạt cho sản phẩm; Chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động chuyển giao sản xuất hàng loạt
- Do other job follow Manager
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Read full Job Descriptions

Job Requirements

- Having knowledge, experience about LED, PCB, SMT, BLU, TV, Semiconductor is an advantage
- Có những kiến thức kinh nghiệm về LED, PCB, SMT, BLU, TV, chất bán dẫn là một lợi thế
- Can English communication or candidates who can speak Korean is advantage
- Good Auto CAD/Altium software skills
- Sử dụng tốt phần mềm Auto CAD/Altium
- Good MS Office skills
- Sử dụng tốt Office
- Graduated from universities, majors in: Semiconductor, Eletronics, Mechanics, Electrical and other related majors.
- Tốt nghiệp Đại học các ngành như: Bán dẫn, Điện Tử, Cơ Khí, Điện và các ngành liên quan

Job Locations

Dong Van 1 IZ., Duy Tien, Ha Nam
Hà Nội, Vietnam
Hung Yen, Vietnam
View full Company Profile

Seoul Semiconductor is one of the top LED manufacturers in the world and continues to design cutting edge LED technology for the next generation of lighting. Ranked #4 Global LED Manufacturer in 2012, Seoul Semiconductor is committed to supplying customers with innovative and reliable LED products, and places top priority on the needs of the lighting designer. Our broad product portfolio includes AC driven LEDs, SMD LEDs, non-polar LEDs, custom displays, and sensors. The company is pioneering in the productization of deep UV LEDs and non-polar LEDs. Seoul Semiconductor has over 10,000 registered patents, and continues to invest in research and development to stay true to our commitment to creating a sustainable world for all of mankind. Seoul Semiconductor provides high-quality LED products through 40 overseas sales branches (including three local corporations) and 150 domestic agencies and distributors.
To learn more, visit our website at: http://www.seoulsemicon.com/en/

Read full company information
Dong Van 1 IZ., Duy Tien, Ha Nam
1,000-4,999 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam