Kỹ Sư Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (QMS Engineer)

Từ $900

Hết hạn trong 11 giờ
1131 lượt xem
Hưng Yên, Hà Nội

Mô tả công việc

*** Job purpose / Mục đích công việc: Manage and ensure the quality management system operates effectively, complying with the requirements of ISO 9001 / IATF 16949 standards. Quản lý và đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động hiệu quả, tuân thủ yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO 9001 / IATF 16949. Required qualification / Yêu cầu trình độ: - Bachelor with engineering major, good command of English, speaking, writing, listening; Cử nhân chuyên ngành kỹ thuật, tiếng Anh nghe nói đọc viết tốt;

Yêu cầu công việc

*** Responsibility / Trách nhiệm: - Oversee effective implementation of the Quality Management System throughout the company, including any business accreditations. Giám sát việc thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng trong toàn công ty, bao gồm mọi chứng nhận kinh doanh. - Maintain the Quality Manuals and Quality Procedures and ensure contents are appropriate for business. Duy trì Sổ tay Chất lượng và Quy trình Chất lượng và đảm bảo nội dung phù hợp với hoạt động kinh doanh. - Analyse current and future procedural needs of the business Phân tích nhu cầu thủ tục hiện tại và tương lai của doanh nghiệp - Organise and manage the plant internal audit system and the corrective action reporting request. Tổ chức và quản lý hệ thống đánh giá nội bộ của nhà máy và yêu cầu báo cáo hành động khắc phục - Conduct Quality Systems audits and assist in training/guidance to other auditors. Tiến hành đánh giá Hệ thống Chất lượng và hỗ trợ đào tạo/hướng dẫn cho các đánh giá viên khác. - Provide training on 7 QC tools, 5Why, 8D for the person in charge of other departments. Đào tạo 7 công cụ QC, 5 Why, 8D cho người phụ trách các bộ phận khác. - Coordinate the review of Quality procedures associated with plant continuous improvement initiatives. Phối hợp xem xét các quy trình Chất lượng liên quan đến các sáng kiến cải tiến liên tục của nhà máy. - Manage quality KPIs, request and evaluate action plan from related department when the KPI fail. Quản lý các KPI chất lượng, yêu cầu và đánh giá kế hoạch hành động từ các bộ phận liên quan khi KPI không đạt. - Promote the use of customer preferred techniques for continuous improvement such as Six-Sigma, Poka-Yoke (Error Proofing), and Measurement System Analysis Thúc đẩy việc sử dụng các kỹ thuật ưa thích của khách hàng để cải tiến liên tục như Six-Sigma, Poka-Yoke (Ngăn ngừa lỗi) và Phân tích hệ thống đo lường *** Skill/ Kỹ năng: - At least 3 years experience of quality background in quality management system. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong Quản lý hệ thống quản lý chất lượng. - Familiar with ISO9001/ IATF16949 management system; Am hiểu về hệ thống quản lý ISO 9001/ IATF 16949; - Familiar with automotive related standard; Am hiểu các tiêu chuẩn liên quan đến ô tô; - Internal audit certificate (ISO 9001/ IATF 16949) is required. Bắt buộc phải có chứng chỉ đánh giá nội bộ (ISO 9001/ IATF 16949). - Leading, presenting skill, can independent meeting online with colleagues in France/ US/ China. Có kỹ năng lãnh đạo, trình bày, có thể họp độc lập trực tuyến với các đồng nghiệp ở Pháp/ Mỹ/ Trung Quốc. - Good at English Listening/ Reading/ writing/ Speaking. Tiếng Anh nghe / nói/ đọc/ viết tốt. Attitude / Phẩm chất: Honest, enthusiastic, responsible in work Trung thực, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm trong công việc *** Benefit/Quyền lợi - Lương: 20tr trở lên và có thể đàm phán được - Thời gian làm việc: t; 8h - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 trong tháng - Lương tháng 13 + thưởng năm theo chính sách công ty - Tăng lương 1 năm/lần - Salary: 20 million VND or more and negotiable - Working hours: Monday to Friday; 8am - 4:30pm, 2 Saturdays off per month - Benefits: 13th month salary + annual bonus according to company policy; - 1 -salary increase per year

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Salary: 20 million VND or more and negotiable

Xe đưa đón

13rd salary is default. Bonus depends on company’s annual business result

Khác

2 off Sartuday per month
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

15/04/2024

Nhân viên

Sản Xuất > Đảm Bảo Chất Lượng/Kiểm Soát Chất Lượng/Quản Lý Chất Lượng

Quality Management, IATF 16949:2016, Quality Process, Quality System, ISO 9001

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Thôn Đạo Khê, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

Hà Nội, Việt Nam

Trang chủViệc làmSản xuấtLittelfuseKỹ Sư Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (QMS Engineer)
Littelfuse
Littelfuse
Littelfuse

Thôn Hạ, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmSản xuấtLittelfuseKỹ Sư Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng (QMS Engineer)