Kỹ Sư Thiết Kế (Busduct Engineer)

Kỹ Sư Thiết Kế (Busduct Engineer)

Login to view salary 517 views - Expires in 3 days

What We Can Offer

To be discussed in the interview.

Job Description

- Làm các công việc của kỹ sư thiết kế, mảng busduct, có thể thiết kế, đọc, hiểu bản vẽ
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Qualifications
Graduated from College or University in the field of Industrial Electric, Electric-Electronic
Tốt nghiệp từ các trường cao đẳng hoặc đại học về lĩnh vực Điện công nghiệp, Điện-Điện tử
• Skills and experience
- Priority over those who have experience in Busway (Busduct)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thanh dẫn điện busway
- Effective communicationwith English language
Hiệu quả trong giao tiếp với ngôn ngữ tiếng Anh
- Minimum 1~2 years experience work in another company.
Tối thiểu 1~2 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty .
- Be able to use AutoCad 2D, Word, Excel .
Có khả năng sử dụng phần mềm AutoCad 2D, Work, Excel
- Be able to design, read drawing and specification documents
Có khả năng thiết kế, đọc hiểu bản vẽ và tài liệu kỹ thuật
- Ability to dissect material from design drawings belong to the fied of Industrial Electrical
Khả năng bóc tách vật tư, thiết bị từ bản vẽ thiết kế thuộc lĩnh vực Điện công nghiệp
- Ability to work under pressure
Có khả năng làm việc dưới áp lực
• Personal behaviours
- Positive attitude/ Open mind to learn knowledge
Thái độ tích cực
- Friendly, self-motivated
Thân thiện , năng động
- Proactive attitude , collaborator
Chủ động giải quyết vấn đề , tinh thần hợp tác
- CV to be sent in English

Job Locations

89 Luong Dinh Cua St, Binh An Ward, Dist 2, HCMC

HTC (Hiep Tin Co., Ltd) is the Distributor of LS–VINA CABLE & SYSTEM who is specialized in supply of all kind of Electric cables, Communication cables including Data, Fiber Optic, Coaxial Cable

Type of Company: Foreign Company

Read full company information
89 Lương Định Của, Phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
10-24 staffs
HR Department
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.