Kỹ Thuật Viên Bảo Trì (Điện/ Cơ Khí) / Maintenance Technician (Electrical/ Mechanical) Urgent job

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì (Điện/ Cơ Khí) / Maintenance Technician (Electrical/ Mechanical)Urgent job

Địa Điểm Làm Việc: Quảng Ngãi
Thương lượng 584 lượt xem - Hết hạn trong 8 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Competitive Salary and Bonus
Vietnam statutory Insurances + Company HealthCare Insurance
Oversea Training Opportunities at other Plants in other countries when needed

Mô Tả Công Việc

Mô tả công việc
• Thực hiện bảo trì sửa chữa trên máy móc thiết bị bị hỏng
• Thực hiện tất cả các hành động liên quan đến danh sách kiểm tra, phòng ngừa, dự đoán, cải tiến để giữ cho máy ở trạng thái và tình trạng tốt
• Cung cấp báo cáo về các phát hiện và kế hoạch hành động.
• Thực hiện các hành động cải tiến liên tục để tránh các vấn đề tương tự.
• Các công việc khác liên quan đến An toàn, Chất lượng, Năng suất, Chi phí, Giao hàng, Sức khỏe và Môi trường.

Job Description
• Doing corrective maintenance on brokendown engine
• Perform all actions related to check list, preventive, predictive, improvement to keep the machine in good shape and condition
• Provide reports on findings and actions plan.
• Perform continuous improvement actions to avoid similar problems.
• Ad-hoc tasks for Safety, Quality, Productivity, Cost, Delivery, Health and Environment
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu thêm cụ thể đối với kỹ thuật viên bảo trì điện:
• Có khả năng đọc sơ đồ đấu dây và hướng dẫn sử dụng máy điện.
• Hiểu điều khiển logic chương trình, tốc độ tần số và bất kỳ hệ thống điều khiển logic nào khác.
• Có kiến thức về cảm biến máy móc, đầu vào / ra tương tự và kỹ thuật số.

Specific requirements for Electrical:
• Able to read wiring diagram and electrical machine manual.
• Understand Program Logic Control, Frequency speed Drive and any other logic control system.
• Knowledge of machines sensors, analog and digital input/output.

Yêu cầu thêm cụ thể đối với kỹ thuật viên bảo trì cơ khí:
• Có thể đọc bản vẽ mặt cắt và hướng dẫn sử dụng máy cơ khí
• Có thể sử dụng tháo lắp / lắp ráp lại các bộ phận cơ khí: động cơ, hộp số.
• Có kiến thức về hệ thống vòng bi, dây đai và ròng rọc.
• Khả năng thực hiện hàn.

Specific requirements for Mechanical:
• Able to read section drawing and mechanical machine manual
• Able to use dis-assembly/re-assembly mechanical parts: motor, gearbox.
• Knowledge about bearings, belts, and pulleys system.
• Ability to perform welding.

Yêu cầu công việc đối với ứng viên thành công:
• Người Việt Nam.
• Tốt nghiệp trường kỹ thuật với 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cơ điện
• Có kiến thức tổng thể về thiết bị cơ khí / thiết bị điện.
• Có tư duy phân tích tốt, chủ động, làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp.
• Có thể nói và viết tiếng Anh là lợi thế, và sử dụng Máy tính

Job Requirements for the successful applicant:
• Vietnamese native.
• Graduate from technical school with 1-3 years of experience in Mechanical or Electrical field
• Overall knowledge of mechanical equipment/ electrical equipment.
• Have good analytical thinking, proactive, teamwork and communication skills.
• Be able to speak and write English, and use Computer

Địa Điểm Làm Việc

Quảng Ngãi, Quang Ngai, Vietnam

Bekaert
Bekaert (www.bekaert.com) is a world market and technology leader in steel wire transformation and coating technologies. We pursue to be the preferred supplier for our steel wire products and solutions by continuously delivering superior value to our customers worldwide. Bekaert (Euronext Brussels: BEKB) is a global company with almost 30 000 employees worldwide, headquarters in Belgium and € 4.8 billion in combined revenue.

We are currently hiring caliber candidates for our Vietnam Bekaert Plant at No. 2, Road 7, Vietnam-Singapore Industrial Park (VSIP), Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi của công ty
• Mức lương và thưởng cạnh tranh
• Bảo hiểm HealthCare cho bạn và gia đình bên cạnh các Bảo hiểm theo luật định của Việt Nam
• Cơ hội đào tạo ở nước ngoài tại các nhà máy khác ở các quốc gia khác

Company Benefits
• Competitive Salary and Bonus
• Company HealthCare Insurance for you and your family beside Vietnam statutory Insurances
• Oversea Training Opportunities at other Plants in other countries

Xem toàn bộ thông tin công ty
No. 2, Road 7, Vietnam-Singapore Industrial Park, Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province.
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)