Lab Technician/ Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm- Làm Việc Tại Tây Ninh

Lab Technician/ Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm- Làm Việc Tại Tây Ninh

Login to view salary 150 views - Expires in 7 hours

What We Can Offer

Lương tháng 13
Được đào tạo
Bảo hiểm 24/7

Job Description

** Ứng viên tự sắp xếp chỗ ở, phương tiện đi lại từ chỗ ở đến nơi làm việc;

1. Key Responsibilities/ Nhiệm vụ chính
• Collecting, preparing and/or testing samples/ Thu thập, chuẩn bị và/hoặc kiểm tra mẫu.
• Maintaining, calibrating, cleaning of the equipment/ Duy trì, hiệu chuẩn và vệ sinh thiết bị.
• Maintaining 5S, cleaning laboratory area/ Duy trì 5S, vệ sinh khu vực phòng thí nghiệm.
• Enter data, writing reports, reviews and summaries daily/ Nhập dữ liệu, viết, xem xét và tổng hợp báo cáo hàng ngày.
• Maintaining daily logs and equipment record books/ Duy trì nhật kí hàng ngày và hồ sơ thiết bị.
• Ordering and maintaining stock and resources for laboratory/ Đặt hàng và và đảm bảo duy trì các hóa chất và dụng cụ cần thiết cho phòng thí nghiệm.
• Review SOP, testing method yearly to ensure accuracy testing result/ Xem xét thủ tục, phương pháp thử nghiệm hàng năm để đảm bảo độ chính xác của kết quả thử nghiệm.
• Ensure that all safety guidelines are followed strictly all times and maintain a clean and orderly environment/ Đảm bảo các hướng dẫn an toàn được thực hiện và duy trì tình trạng sạch và gọn gàng của phòng thí nghiệm.
• Other duties are assigned by direct manager/ Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

2. Reporting/ Báo cáo
• Daily report for result testing, record book/ Báo cáo kết quả thử nghiệm, hồ sơ hàng ngày.
• Calibration & internal checking report for equipment/ Báo cáo hiệu chuẩn và kiểm tra nội bộ cho máy móc, thiết bị.
• SOP, WI for activities in lab/ Thủ tục, hướng dẫn cho các hoạt động của phòng thí nghiệm.
Read full Job Descriptions

Job Requirements

• Graduated from college or above. (University degree is advantage)
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên (Bằng đại học là một lợi thế)
• Experience in the related laboratory (chemical, food lab…) at least 1 year
Có kinh nghiệm làm việc tại phong thí nghiệm (hóa, thực phẩm) tối thiểu 1 năm.
• Fluent in use Microsoft office: Word, Excel, Power point.
Thành thạo vi tính văn phòng: word, excel, power point.
• Basic understand 5S, ISO 17025 or GLP system is advantage.
Có hiểu biết cơ bản về 5S, ISO 17025 hoặc hệ thống GLP là một lợi thế.
• Be able to communicate, read & write in English.
Có thể giao tiếp, đọc và viết bằng tiếng Anh.
• Soft skills: teamwork, time management, coordination…
Kỹ năng mềm: làm việc nhóm, quản lý thời gian, điều phối…

Job Locations

454 TRẦN VĂN TRÀ, ẤP KINH TẾ, XÃ BÌNH MINH, TP. TÂY NINH

Vietnam Intersnack Cashew Co. Ltd., - the flagship company of cashew processing & trading Group which has now attained a prominent position in the cashew world. Intersnack has expanded with three plants in Phan Thiet, Long An and Tay Ninh.
We recognize our responsibility to reach our objectives.

Read full company information
76 Le Lai, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City
500-999 staffs
 	  CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

360 giờ học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Côte d’Azur (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.