Lab Technician (Toys/ Textile/ Chemical/ Materials)

Đăng nhập để xem mức lương 780 lượt xem - Hết hạn trong 5 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th Salary,
15 days/ year
lunch at canteen

Mô Tả Công Việc

1. Check the samples and test norms
2. Perform test methods upon the orders
3. Check and evaluate test results
4. Perform comparison test methods and new test methods.
5. Monitor, check machines, equipment, materials and chemicals for test.
* Working location:
1. Ha Noi: Phuc Dong, Long Bien Dist, Ha Noi
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Graduated University with Chemistry/ Physics/ Textile/ Material/ Biochemical/Electrical major
- English in communication
- Communication & Team work skill
- Hard working, able to work under high pressure, can work ship 13:00 - 21:00

Địa Điểm Làm Việc

Đàm Quang Trung, Long Biên
Xem toàn bộ hồ sơ công ty

A division of Bureau Veritas group, Bureau Veritas Consumer Products Services (BVCPS) is the world’s leading concept-to-consumer quality assurance and compliance services provider.

Locations in 40 countries with over 6,500 employees, BVCPS help to enhance and protect the value of greatest business assets: Brand, People & Customers.

We have main office in Hochiminh at Lot C7-C9, C Street, Cat Lai Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, Dist. 2.
And the branch in Hanoi at address: 386 Nguyen Van Linh, Dai Tu Industrial Zone, Long Bien District.

To scope with our continuous expansion, you are cordially invited to join as one of our professional associates in Vietnam

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot C7-C9, C Street, Cat Lai Industrial Zone, Thanh My Loi Ward, Dist. 2
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam