Lead Quality Auditor

Thương lượng 556 lượt xem - Hết hạn trong 2 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Interesting bonus scheme
Employee Benefit insurance
A great working environment where you are working with the best people in the industry

Mô Tả Công Việc

An experienced Lead Auditor with substantial experience in consumer electronics manufacturing is required to perform manufacturing process auditing. You should have extensive familiarity with conducting manufacturing assessments and with electronics manufacturing processes.

Kiểm toán viên có kinh nghiệm trong ngành sản xuất điện tử tiêu dùng, để thực hiện đánh giá quá trình sản xuất. Bạn có kinh nghiệm trong với việc thực hiện đánh giá sản xuất và với các quy trình sản xuất thiết bị điện tử.

Responsibilities:
• Evaluate production processes for compliance with quality and production requirements.
• Process and manufacturing capability audits

Trách nhiệm:
• Đánh giá quy trình sản xuất về sự phù hợp với chất lượng và yêu cầu sản xuất.
• Đánh giá năng lực sản xuất và quy trình
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Experience in conducting manufacturing process audits
• ISO 9001 or IATF 16949 lead auditor certification (preferred)
• Fluent English


• Có kinh nghiệm thực hiện đánh giá quy trình sản xuất
• Chứng nhận đánh giá viên chính theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc IATF 16949 (ưu tiên)
• Thành thạo tiếng Anh

Địa Điểm Làm Việc

Bình Dương, Việt Nam
Bắc Ninh
Vĩnh Phúc, Việt Nam

Về Chúng Tôi

About AMREP Vietnam

AMREP Vietnam is where you encounter the latest in product, technology, engineering, and manufacturing innovation. We are part of the global AMREP Supplier Management Services group, an internationally renowned global network who’s been driving production performance across the world for the last 30 years. We do this using our engineering and manufacturing expertise. AMREP Vietnam is a fast growing, dynamic, and energetic company with professionals who are passionate about beautiful quality products, engineering, and manufacturing. We work with the top OEMs and industry leaders in the advanced manufacturing fields. AMREP Vietnam is the place to be for people who want to build the future.

Tổng quan về Amrep Việt Nam
AMREP Việt Nam là nơi bạn bắt gặp những cải tiến mới nhất về sản phẩm, công nghệ, kỹ thuật và sản xuất. Chúng tôi là một phần của Amrep -công ty dịch vụ quản lý nhà cung cấp, với một mạng lưới nổi tiếng toàn cầu, những người đã thúc đẩy hiệu suất sản xuất trên toàn thế giới trong 30 năm qua. Chúng tôi làm điều này bằng cách sử dụng chuyên môn kỹ thuật và sản xuất của chúng tôi. AMREP Việt Nam là một công ty đang phát triển nhanh, năng động và tràn đầy năng lượng với các chuyên gia đam mê sản phẩm, kỹ thuật và sản xuất chất lượng. Chúng tôi làm việc với các OEM hàng đầu và đội ngũ đầu ngành trong các lĩnh vực sản xuất tiên tiến. AMREP Việt Nam là nơi dành cho những người muốn xây dựng tương lai.

Read more Show less

Địa Điểm Công Ty

469 Điện Biên Phủ - Phường 03 - Quận 3 - TP Hồ Chí Minh - Việt Nam

Liên Hệ

HR

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC J.M.LYON 3 (PHÁP) | VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Chương trình học tối ưu gói gọn chỉ trong 12 tháng

Mang tính ứng dụng cao và phát triển các kỹ năng mềm

Nhận bằng Thạc sỹ do Đại học Jean-Moulin Lyon 3 cấp, được Bộ GD&ĐT Việt Nam công nhận