Leasing Manager

Thương lượng 376 lượt xem - Hết hạn trong 12 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

KPI bonus and voucher gift for your birthday/ national days 8/3, 30/4, 1/5, 2/9 and Tet events
Extra 24/7 Health and Accident Insurance for you and your spouse and children
Opportunities for long term career development

Mô Tả Công Việc

NHIỆM VỤ/ MISSION
Quản lý cho thuê hỗ trợ Giám đốc cho thuê quản lý các mặt bằng bán lẻ để đạt được mục tiêu của các dự án hiện tại hoặc mới; cả về doanh thu và khái niệm theo quy trình cho thuê nội bộ / Leasing Manager is assisting the Leasing Director in managing retail spaces to achieve targets of current or new projects; both in terms of revenue and concept following the internal leasing process

HOẠT ĐỘNG/ ACTIVITIES
• Tuyển dụng, lựa chọn nhà bán lẻ và lập danh sách khách thuê tiềm năng - đề xuất với Giám đốc cho thuê / Trưởng bộ phận cho thuê / Recruit, select retailers and make the list of prospective tenants – proposing to Leasing Directors/ Head of Leasing
• Làm việc với Giám đốc cho thuê trong việc thu thập/kiểm tra tất cả các tài liệu được hỗ trợ để chọn khách thuê/ Work with Leasing Director in collecting/ inspecting all supported documents to select tenant
• Việc lựa chọn phải được thực hiện một cách công bằng và xem xét sự kết hợp khách thuê hiện tại, tiềm năng kinh doanh và thu hút với khách hàng của trung tâm mua sắm/ Selection has to be made fairly and consider existing tenant-mix, business potential and attractiveness to mall customers
• Tuân theo chính sách của công ty khi đưa ra và đàm phán các điều khoản thuê, bao gồm thư mời bằng miệng hoặc bằng văn bản và các điều kiện thuê mặt bằng bán lẻ như phí thuê, phí dịch vụ, đặt cọc, lắp đặt miễn phí,…/ Follow the company’s policy when offering and negotiating lease terms, including verbal or written offer letter and conditions of retail space leasing such as lease fee, service charge, deposit, free fit out,…
• Tiến hành đơn xin thuê, thư mời chào, đặt cọc, hợp đồng thuê, bàn giao mặt bằng, giá thuê và phí dịch vụ nếu giao dịch kết thúc/ Proceed with leasing application form, offer letter, deposit, lease agreement, handover space and leasing rate and service charges when the deal is closed
• Cùng với Giám đốc cho thuê – làm việc như Giám đốc Account cho khách thuê trên toàn quốc hoặc cho một số trung tâm mua sắm được chọn/ Together with Leasing Director – acting as Account manager for Nationwide tenants or for selected shopping malls
• Hỗ trợ Giám đốc Cho thuê trong việc kiểm soát khách thuê theo các điều kiện và thủ tục/ Assist Leasing Director in controlling tenants under conditions and procedures.
• Phối hợp với Giám đốc điều hành (Giám đốc cho thuê) & Quản lý dự án để đảm bảo khách thuê phù hợp kịp thời với tiến độ Dự án cũng như tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật Bất Động Sản (phê duyệt tất cả các bản vẽ, tiến độ thi công…)/ Coordinate with Line Manager (Leasing Director) & Project Manager to ensure tenants fitting out timely with Project schedule as well as strictly following Property Technical standard (approval of all drawings, construction timeline…)
• Tiến hành khảo sát trung tâm mua sắm/cho thuê mặt bằng bán lẻ, khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng và cập nhật các khái niệm mới một cách chủ động/ Proceed with shopping mall/ retail space leasing survey, customer satisfaction survey and update of new concepts in a proactive way
• Kiểm soát công việc giấy tờ như hợp đồng cho thuê, các phụ lục, thông báo gửi và nhận từ người thuê/ Control paper work such as leasing contract, annexes, notice sent to and receive from tenants
• Kiểm soát và báo cáo hồ sơ khách thuê cho Quản lý Trung tâm Mua sắm khu vực hoặc Trợ lý Giám đốc Trung tâm Mua sắm/ Control and report tenant records to regional Shopping Mall Manager or Assistant Mall Manager
• Chuẩn bị và phân tích các báo cáo được giao/ Prepare and analyze assigned reports
• Thông báo cho Giám đốc khu vực và Giám đốc trung tâm mua sắm khu vực ngay lập tức trong trường hợp khẩn cấp hoặc bất kỳ vấn đề khẩn cấp nào khác/ Inform Regional Directors in parallel with Regional Shopping Mall Manager immediately in case of emergency or any other urgent matter
• Nộp báo cáo hàng tuần về thống kê Cho thuê các dự án mới cho Giám đốc Trung tâm Mua sắm Khu vực / Quốc gia/ File weekly report on Leasing statis of new projects to Regional/National Shopping Mall Director
• Các hoạt động khác theo yêu cầu công việc và sự phân công của Quản lý chính/ Other activities according to job requirements and assigned by Line Managers

Liên hệ Fanpage: https://www.facebook.com/GOPropertyCareers để biết thêm thông tin chi tiết
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU/ COMPETENCIES
Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn/ Functional knowledge & experience:
• Có kiến thức tốt về mảng Cho thuê trong ngành Bán lẻ và / hoặc Giải trí, Dịch vụ, Văn phòng và trong bất kỳ ngành nào có liên quan / Good knowledge of Leasing business in Retail industry and/or Entertainment, Services, Offices and in any relevant industry
• Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng và các bộ phận nội bộ, Chính quyền địa phương, nhiều bên liên quan/ Experience in working with the customers and internal departments, local Authorities, multiple stakeholders

Kỹ năng làm việc/ Functional skills:
• Kỹ năng giao tiếp tốt và tập trung vào khách hàng / Good communication with strong customer-focus
• Kỹ năng đàm phán và thương lượng thành thạo / Perfect negotiation & dealing
• Kỹ năng quản lý thời gian Time management
• Tư duy bán hàng/ Sales-oriented mindset
• Kỹ năng lắng nghe và giải quyết vấn đề / Listening skills and problem solving skills.

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU/ REQUIRED BACKGROUND & ATTITUDE
• Học vấn/ Education: Đại học hoặc các ngành học liên quan/ Bachelor’s degree or any relevant educational programs.
• Thâm niên làm việc/ Seniority: Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản hoặc công việc phù hợp với thời hạn và điều kiện hợp đồng và dịch vụ; Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Bán lẻ và / hoặc Giải trí, Dịch vụ, Văn phòng và trong bất kỳ ngành nào có liên quan / At least 1-3 year experience working in real estate filed or job relevant to contract term and condition and services ; At least 1 year experience working in Retail business and/or Entertainment, Services, Offices and in any relevant industry.
• Ngoại ngữ/ Language: Kỹ năng tiếng Anh trung cấp / Ngoại ngữ khác là một lợi thế, Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế mạnh./ Intermediate English skills/Other language as an advantage, Fluent English is a strong advantage.
• Kỹ năng văn phòng/ Office skills: Thành thạo Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)/ Advanced Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)
• Thái độ/ Attitude: Chủ động, Tư duy tập trung vào khách hàng, Linh hoạt, Trung thực, Đam mê, Định hướng kết quả, thái độ tích cực và linh hoạt. Khả năng làm việc dưới áp lực/ Proactive, Customer-focus mindset, Aggressive, Honest, Passionate, Result-oriented, positive attitude and flexible. Ability to work under pressure

Địa Điểm Làm Việc

Hà Nội, Vietnam
Ho Chi Minh City, Vietnam

Về Chúng Tôi

Central Retail Việt Nam (CRV) là thành viên của Central Retail – Tập đoàn bán lẻ và bất động sản uy tín, được thành lập tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2011. Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại Việt Nam bao gồm dịch vụ bán lẻ trên nhiều lĩnh vực như: siêu thị, đồ điện tử, đồ dùng thể thao, thời trang, phát triển trung tâm mua sắm, khách sạn, thương mại điện tử, với 17.000 nhân viên và phục vụ hơn 175.000 khách hàng mỗi ngày. Central Retail Việt Nam sở hữu danh mục thương hiệu bán lẻ đa dạng và 268 cửa hàng và trung tâm thương mại trên cả nước với tổng số 810.000 mét vuông bán lẻ tại 40 trên tổng số 63 tỉnh và thành phố.

Xem thêm Rút gọn

Phúc Lợi Công Ty

Team Activities

Every year, a variety of teambuilding activities are scheduled to offer employees to have fun, relax, and interact with their coworkers such as Christmas, Snack Time, Departmental bonding, New Year's Eve Party, Year's End Party

Bonus

Employee remuneration is always a top focus for Central Retail Viet Nam (CRV). As an official employee, you will be eligible for merit and bonus based on your performance, as well as a salary that is 100% in probationary period.

Healthcare Plan

We believe that your crowning achievement comes from your health and mentality at Central Retail. As a result, employees will receive an AON insurance package, as well as other benefits such as marriage, maternity, and holiday leave. In addition, we provide a webinar - Health Talk for employees to understand the concept of work-life balance, along with a health check-up once a year.

Training

The rapid pace of the 4.0 era inspires us to ensure that our workforce is always future-ready. Many training courses, such as customer focus, professional training, and soft skills, are available at Central Retail Viet Nam to fulfill the requirement for self-improvement.

Benefits

When you join the CRV group as a full-time employee, you get shopping privileges like a 5% discount at GO! Mall and promotions from CRV group brands.

Career Opportunities

CRV provides opportunity for everyone who works here to unlock their full potential. Employees can receive the best assistance and connections to their professions.

Hình Ảnh Văn Phòng

Địa Điểm Công Ty

null

Quy Mô Công Ty

5.000-9.999
nhân viên

Liên Hệ

HR Department

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)