Legal and Compliance Manager (Male Candidate is preferred) Urgent job

Legal and Compliance Manager (Male Candidate is preferred)Urgent job

Thương lượng 464 lượt xem - Hết hạn trong 3 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Khám sức khỏe định kỳ / Bảo hiểm xã hội đầy đủ như Bộ luật lao động
Chứng chỉ chứng khoán
Team building, quà tặng các dịp lễ tết

Mô Tả Công Việc

- Organize the implementation and be responsible to the Board of Directors and the Board of Directors for all activities of the Legal & Compliance Department, ensuring all business activities of the Company in compliance regulations of law and State management agencies in the field of Securities.
- Appraise, review and recommend amendments to processes, rules, regulations and schedules sample of the Company, ensuring compliance with laws and regulatory agencies country in the field of Securities.
- Presiding over drafting, building processes, regulations, internal management regulations of the Company (except for documents of specific professional nature of the relevant Departments/ Departments).
- Legal due diligence for the signing of contracts of the Company; legal assessment
management for documents and records in service of the Company's business and operations.
- Legal due diligence for new products and services of the Company.
- Building a system of legal documents serving the Company's business activities and updating legal documents to the Departments/Departments.
- Monitoring compliance with the law at the Company.
- Implement and control all information disclosure documents according to regulations and related documents to the License to operate, is the focal point to connect with the state management agencies in the field stock.
- Coordinating with the Professional Department to participate in Vocational Finance Consulting Projects for Company's customers (M&A consulting, business restructuring).
- Participating in the resolution of complaints, disputes and other related matters of the Company to the legal aspect.
- Participating in the Labor Disciplinary Action Council (if any) at the Company.
- Summary report on amendments, influential contents of legal documents recently promulgated, archives legal documents and documents issued by the Legal & Compliance Department onion.
- Other tasks as assigned by the Board of Directors.
-----------------------------------------------------------------------
- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và HĐQT với toàn bộ hoạt động của Phòng Pháp chế tuân thủ, đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chứng khoán.
- Thẩm định, rà soát và đề xuất sửa đổi đối với các quy trình, quy chế, quy định và các biểu mẫu của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Chứng khoán.
- Chủ trì soạn thảo, xây dựng các quy trình, quy chế, quy định quản lý nội bộ của Công ty (ngoại trừ các văn bản có tính chất nghiệp vụ đặc thù của các Phòng/Ban liên quan).
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với việc ký kết các hợp đồng của Công ty; thẩm định pháp lý đối với tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác kinh doanh và hoạt động của Công ty.
- Thẩm định về mặt pháp lý đối với các sản phẩm, dịch vụ mới của Công ty.
- Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty và cập nhật văn bản pháp luật đến các Phòng/Ban.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật tại Công ty.
- Thực hiện và kiểm soát toàn bộ hồ sơ công bố thông tin theo quy định, hồ sơ liên quan đến Giấy phép hoạt động, là đầu mối kết nối với các cơ quan quản lý NN trong lĩnh vực chứng khoán.
- Phối hợp cùng Bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham gia các Dự án Tư vấn TCDN cho khách hàng của Công ty (công tác tư vấn M&A, tái cấu trúc DN)
- Tham gia giải quyết các khiếu nại, tranh chấp và các vấn đề khác của Công ty liên quan đến yếu tố pháp lý.
- Tham gia Hội đồng xử lý kỷ luật lao động (nếu có) tại Công ty.
- Báo cáo tóm lược các điểm sửa đổi, các nội dung ảnh hưởng của các văn bản pháp luật mới ban hành, lưu trữ văn bản pháp luật và các văn bản tài liệu do bộ phận Pháp chế tuân thủ phát hành.
- Các công việc khác theo phân công của Ban Tổng Giám đốc.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualification: Bachelor degree in Law, Accounting, Audit
Language: English – Intermediate level
Experience: At least 5 years

------------------------------------------------------------
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật; Kế toán; Kiểm toán
Ngôn ngữ: Tiếng Anh nghe đọc hiểu tốt
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực chứng khoán
Quyền lợi: quà tặng các dịp lễ tết, team building, khám sức khỏe định kỳ

Địa Điểm Làm Việc

Ho Chi Minh, Vietnam

ASAM is one of the most trusted custodians of securities in Vietnam, resulting from our professional custody services.

Our leading network of systems allows for a streamlined approach to trading that minimizes mistakes and produces the most up-to-date information in our accurate, transparent and timely reports.

With ASAM, some of the benefits of our services include:

Fully and accurately managing the information of each shareholder.

Monitoring all shareholder stock transactions and exchange activities. Analyzing capital turbulence at certain times.

Operating effectively and reducing management expenses.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Số 3 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM
25-99 nhân viên
HR Department
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)