Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Legal Officer

AEONMALL Vietnam Co., Ltd 3rd Floor, AEONMALL Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi.

Nơi làm việc: Hà Nội


850 lượt xem
Đăng tuyển 12 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Competitive salary and bonus
Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to Labor Laws
Professional and active working environment

Bạn Nên Có Kỹ Năng

Office
English
Law Bachelor Degree

Bạn Sẽ Làm Gì

- Prepare, draft and review contracts and other legal documents to ensure compliance with the law and company regulation
- Provide legal advice and support to all departments in the company
- Prepare documents as procedure and internal regulation
- Other tasks as assigned by supervisor

Chuyên Môn Của Bạn

Qualifications:
- Bachelor degree in Law
- At least 2 year working experience in same field
Skills
- Good communication in English and Vietnamese
- Good at Microsoft Office (word, excel...)

Về Công Ty Chúng Tôi

AEONMALL Vietnam Co., Ltd 3rd Floor, AEONMALL Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi.

Tên người liên hệ: HR Dept
Qui mô công ty: 100-499

AEONMALL Vietnam Co., Ltd
3rdFloor, AEONMALL Long Bien, No. 27 Co Linh Road, Long Bien ward, Long Bien dist., Hanoi.

AEON MALL is the core business of AEON- Japan’s largest retail business group and specializes in shopping mall development.

As a developer employing a profound knowledge of retailing, AEON MALL brings a comprehensive approach to business development.

With over one hundred and ten shopping malls opening in Japan, AEON MALL is the country’s number one shopping mall developer.

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính.

Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Học tại Hà Nội.