Logistics Coordinator

Thương lượng 748 lượt xem - Hết hạn trong 29 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Social insurance, annual health check.
20 days Annual Leave
Job trainning

Mô Tả Công Việc

• Manage Physical inventory in local warehouse
• Cover the relations with local vendors (except Oracle);
• Arrange deliveries, including help with export and import formalities, within APAC region;
• Cover the relations with 3rd party vendors outside Vietnam;
• To enter all related data into ERP
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Minimum 3 years of work experience in handling local and international logistics / Supply Chain
• Experience dealing with both Imports and Export regulations
• Knowledge of customs regulations would be desirable
• Proficiency in Microsoft Office

Địa Điểm Làm Việc

Bitexco Financial Tower, No.2 Hai Trieu, Ben Nghe, District 1.

HRS International is an international company and global market leader in IT services delivery for the hospitality and retail sectors. For more than 28 years HRS has provided innovative management solutions for hotels, restaurants, retail chains, stadiums, spas and fitness clubs. The HRS service portfolio includes pre-project analysis, hardware and software supply, strategic IT-consulting, solutions implementation & integration, staff training, 24/7 technical support, together with a wide range of professional customer services.

www.hrsinternational.com

Xem toàn bộ thông tin công ty
Bitexco Financial Tower, No.2 Hai Trieu, Ben Nghe, District 1
500-999 nhân viên
Karen Aw or Larry Lam
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)