[Long An] Human Resources Manager (Manufacturing Company)

[Long An] Human Resources Manager (Manufacturing Company)

Địa Điểm Làm Việc: Hồ Chí Minh | Long An
Đăng nhập để xem mức lương 273 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Bonus
Health care

Mô Tả Công Việc

This position will report to HR in US office
Recruitment
• Develop, update, follow up. Review recruitment strategy.
• Ensure the recruitment plan and activation, meet the timeline and target.
• Ensure the quality of recruitment meet the development requirement.
• Develop and update all procedure related to recruitment.
• Develop and update all job description in the organization.
Compensation and Benefit
• Following procedure to establish Monthly Payroll based on worked hour.
• Develop company compensation and benefit system.
• Develop, update, review, and follow up company policy, procedure and regulation.
• Give suggestion to BOM and develop salary scale to meet salary market.
Tax and Declaration
• Prepare monthly declaration and payments for Social Security contribution and PIT
• Follow employee sick leave with social security
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Experiences as HRM in Manufacturing company
- Fluent in English

Địa Điểm Làm Việc

Navigos Search's client
Long An, Việt Nam
Phú Nhuận District, Ho Chi Minh City, Vietnam

Navigos Search is the leading, most experienced and highly qualified executive recruitment firm in Vietnam. Our mission is to help people and companies achieve their dream. We do this by matching talented individuals to the jobs for which they are best suited, ensuring that our clients have the right people on board that they need to succeed, and our candidates land the job of their dream. We accomplish this mission thanks to our strong expertise in local labor market, an established and broad network of clients and candidates and a proven recruitment method of international standards.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Long An
100-499 nhân viên
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.