Maintenance Manager

Thương lượng

Hết hạn trong 12 ngày
639 lượt xem
Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương

Mô tả công việc

REPORT TO: OPERATION MANAGER (Viet Nam)- Leads the implementation of Total Productive Maintenance program throughout the whole operations effectively.

- Ensure availability of materials and spare parts required by maintenance. Make necessary requisitions and follow preventive maintenance schedule. Check specifications of arrived materials and spare parts.

- Leads cost-out initiatives relating to maintenance.

-Monitors equipment, troubleshoot and fix problems to ensure production continues at efficient rate

-Make preventive plan to ensure continual safe and efficient operation of a manufacturing facility

- Perform improvement planning by following technology, process and system development that is related to Maintenance to achieve continuous efficient and effective result.- Coordinating preparation activities for production machine installation and plant utilities.

- Coordinating production machine and plant utilities reparation and maintenance.

- Responsible for corrective and preventive action performance for problem happened in production machine.

Yêu cầu công việc

**Job Qualification

- Bachelor’s degree in Electrical, or Mechanical Engineering.

- At least 5 years working at Mgr level at manufacturing, prefer candidate have experience of plastic packaging, mold tool

- Deep knowledge in Manufacturing Process

- English skill requirement (both of speaking & writing).**Benefit :

- Working from Mon - Fri, off Sun and Sat.

- Company bus from HN to Bac Ninh

- Bao Minh Insurance

- 14 annual leave/year, 13th month salay, performance bonus at year endWorking place : No 26, Street 9, VSIP Bac Ninh, Phu Chuan, Tu Son, Bac Ninh

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Company bus from HN to Bac Ninh

Chăm sóc sức khoẻ

Bao Minh Insurance

Nghỉ phép có lương

14 annual leave/year, 13th month salay, performance bonus at year end
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

25/04/2024

Trưởng phòng

Kỹ Thuật > Bảo trì/Bảo Dưỡng

Điện Tử, Điện, Electrical, Mechanical Engineering, Plastic Material Industry

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

Bắc Ninh, Bac Ninh Province, Vietnam

Đồng Nai, Vietnam

Bình Dương, Việt Nam

Từ khoá:
Dynaplast Packaging ( Viet Nam )
Dynaplast Packaging ( Viet Nam )
Dynaplast Packaging ( Viet Nam )

Số 20, Đường Số 8, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương

(Xem bản đồ)
100-499 nhân viên
HR Department

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết