Maintenance Manager

Đăng nhập để xem mức lương 756 lượt xem - Hết hạn trong 5 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Salary: Available for negotiation base on candidate’s performance & career
Opportunities for promotion based on personnel evaluation
Chance for Korea head office business trip

Mô Tả Công Việc

• Maintain all of machine’s condition as the best condition.
• Make, manage and report the repair history for all of machines.
• Set up the new machine.
• Make the standard of maintenance guide line.
• Manage the all of tools and equipment’s status in factory.
• Monitoring and control the production line.
• Report the status of production line.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• Who can work under 3 shifts rotation schedule.
• Who has the mechanical engineering or electronic engineering or electric engineering degree.
• Who has high sense of responsibility.
• Who has experience with electronic / mechanical repairing over 3 years.
• Who can communicate with foreigner supervisor. (not essential)

Benefits:
• Salary: Available for negotiation base on candidate’s performance & career.
• Chance for Korea head office business trip.
• Opportunities for promotion based on personnel evaluation.
• Health check & 13th month salary bonus.
• All of benefits according to Vietnamese labor law

Địa Điểm Làm Việc

LOT I, ROAD 20, CHAU DUC INDUSTRIAL ZONE, SUOI NGHE COMMUNE, BA RIA-VUNG TAU

Yarn production company with 30 work force.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Lot I, Road D.20, Chau Duc Industrial Zone, Suoi Nghe Commune, Chau Duc District, Ba Ria-Vung Tau Province, Viet Nam
10-24 nhân viên
Seryang Park
TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC NICE SOPHIA ANTIPOLIS (PHÁP)

Chỉ phỏng vấn đầu vào với thời gian học linh động, phù hợp với học viên vừa học vừa làm.

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do Đại học Nice – Sophia Antipolis (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu.

Cơ hội tìm kiếm học bổng Tiến sĩ tại Anh, Pháp và các nước khác dễ dàng hơn.