Maintenance Supervisor - Giám Sát Bảo Trì - Tại Phan Thiết Bình Thuận

Thương lượng
Urgent

Hết hạn trong 9 ngày
127 lượt xem
Bình Thuận

Mô tả công việc

• Thiết lập, giám sát và kiểm soát việc bảo trì phòng ngừa và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo máy móc luôn trong tình trạng tốt / Set up, supervise and control the preventive and routine maintenance to ensure that machineries are in good condition

• Thiết lập bảo trì và kiểm soát tài liệu thích hợp liên quan đến các vấn đề cơ học và liên quan/ Set up proper maintenance and control of documentation concerning mechanical and related issues

• Giám sát và thực hiện các hoạt động thường ngày của đội bảo trì / Supervise & execute routine activities of maintenance team

• Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch bảo trì phòng ngừa & kiểm tra / Plan & execute preventive maintenance plan & check sheet

• Nhóm thực hiện & hỗ trợ khắc phục sự cố/ Perform & support team for troubleshooting

• Đảm bảo rằng các máy hoạt động an toàn và tất cả các khía cạnh liên quan phù hợp với tiêu chuẩn của công ty cũng như các yêu cầu và quy định pháp lý/ Ensure that the machines work safely and all related aspects are in line with company standards as well as legal requirements and regulations

• Huấn luyện viên và đào tạo kỹ thuật viên và người vận hành liên quan trong các hoạt động bảo trì phòng ngừa và thường xuyên và vận hành máy móc / Coach and train related technicians and operators in preventive and routine maintenance activities and machinery operations

• Tạo hướng dẫn thủ tục / công việc cho các hoạt động bảo trì / Create procedure/ work instruction for maintenance activities

• Tham gia vào cuộc họp hoạt động thường lệ để cung cấp thông tin và dữ liệu lịch sử và đề xuất các hành động cần thiết / Participate in the routine operation meeting to provide information and historical data and propose necessary actions

• Cung cấp dữ liệu để thiết lập ngân sách bảo trì hàng năm / Provide data to set up yearly maintenance budget

• Chịu trách nhiệm bảo trì cho tất cả các máy móc, thiết bị và tòa nhà theo tiêu chuẩn yêu cầu / Responsible for maintenance for all machinery, equipment and buildings in line with required standards

• Thu thập dữ liệu & báo cáo hàng tuần cho: Kế hoạch hàng tuần, Phân tích, lưu trữ, phụ tùng thay thế, kế hoạch bảo trì / Collect data & report weekly for: Weekly plan, Breakdown, store, spare part, maintenance plan…

• Thực hiện các hoạt động cải tiến trong nhà máy/ Execute improvement activities in factory

• Đề xuất & quản lý phụ tùng trong nhà máy/ Propose & manage spare part in factory

• Tuân thủ nội quy công ty, các yêu cầu, quy định về sức khỏe, an ninh, an toàn & môi trường theo tiêu chuẩn của nhà máy và theo các hệ thống ISO của công ty/ Comply with company rules, requirements, regulations on health, security, safety & environment according to factory standards and ISO systems of the company

Yêu cầu công việc

• Bằng Đại học hoặc Cao đẳng/ Bachelor Degree or College Degree

• Ưu tiên/ Preferable: Bằng Kỹ sư, Khoa học/ Degree in Engineering, Sciences

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong môi trường sản xuất thực phẩm/ At least 2 year of experience at same position in food manufacturing environment/

• Tiếng Anh cơ bản/ English is basic level

• Kỹ năng vi tính/ Computer skill: MS. Office, AutoCAD

• Kiến thức về lập kế hoạch sản xuất và bảo trì/ Knowledge on production planning, manufacturing and maintenance

• Kinh nghiệm về HSE, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm/ Experience with HSE, food safety standards

Các phúc lợi dành cho bạn

Thưởng

Lương tháng 13

Chăm sóc sức khoẻ

Chăm sóc sức khỏe

Nghỉ phép có lương

Nghỉ phép năm
Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Tỷ lệ cạnh tranh

Tỷ lệ cạnh tranh

VietnamWorks tính toán tỷ lệ cạnh tranh của bạn dựa trên thông tin ứng tuyển của bạn và so sánh nó với các ứng viên khác cho công việc này sau khi bạn ứng tuyển.

Thông tin việc làm

02/05/2024

Nhân viên

Kỹ Thuật > Bảo trì/Bảo Dưỡng

Maintenance, Giám Sát Bảo Trì, Bảo Trì Bảo Dưỡng Cơ Khí, Bảo Trì, Cơ Khí

Sản xuất

Bất kỳ

Không hiển thị

Không hiển thị

Địa điểm làm việc

LÔ 1/9+11+13 KCN Phan Thiết, TP. Phan Thiết

Từ khoá:
Trang chủViệc làmSản xuấtVietnam Intersnack Cashew Co., LtdMaintenance Supervisor - Giám Sát Bảo Trì - Tại Phan Thiết Bình Thuận
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd
Vietnam Intersnack Cashew Co., Ltd

76 Le Lai, Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City

(Xem bản đồ)
500-999 nhân viên
Talent Acquisition Dept.

Nhận diện một số hình thức lừa đảo

report-job

Lừa đảo thu phí

Đưa ra lời mời làm việc dễ dàng bất thường, đãi ngộ cao, kèm theo yêu cầu nộp các loại phí.

Xem chi tiết
Trang chủViệc làmSản xuấtVietnam Intersnack Cashew Co., LtdMaintenance Supervisor - Giám Sát Bảo Trì - Tại Phan Thiết Bình Thuận