Oops! Có lỗi đã xảy ra, vui lòng thử lại.

Malaria Program Officer - Cán Bộ Chương Trình Sốt Rét

Clinton Foundation Suite 601-Artex Building - 172 Ngoc Khanh St, Ba Dinh District, Ha Noi

Nơi làm việc: Hà Nội, Hồ Chí Minh


767 lượt xem
Đăng tuyển 9 ngày trước

các phúc lợi dành cho bạn

Premium health care insurance package
International working environment
Professional, dynamic working environment

Bạn Nên Có Kỹ Năng

NGO
Sốt Rét
Y Tế - Sức Khỏe

Bạn Sẽ Làm Gì

CHAI is now seeking Vietnamese nationals to help our government partners strengthen malaria surveillance.

• Work place: Ho Chi Minh City, but with initial 3-6 months working from Hanoi. Requires significant travel to southern provinces of Vietnam.
• Length of position: One year, extendable based on performance and funding
• Start date: June 2017
• Reports to: Malaria Program Manager

** Description
The Malaria Program Officer will help accelerate Vietnam’s drive towards malaria elimination by helping regional and provincial government counterparts to transition from a malaria control response to a malaria elimination response. This work will focus on strengthening active surveillance systems, especially to apply new case-based reporting and investigation tools, to analyze and interpret data, and to help make intervention adjustments as needed.
As a core member of the Clinton Health Access Initiative’s (CHAI) country team in Vietnam, the Malaria Program Officer will provide effective day-to-day support to regional and provincial institutions.
The Malaria Program Officer must be a highly motivated, entrepreneurial individual with outstanding problem-solving, managerial, analytical, and communication skills. The Officer must be able to function independently and flexibly and have a strong commitment to excellence. The position will be based in Ho Chi Minh City with frequent travel to field sites in southern Vietnam.
The first 3-6 months will require training and on-boarding in Hanoi.
This position reports to the CHAI Malaria Program Manager in Vietnam.

** Main Responsibilities
Support Quy Nhon and Ho Chi Minh City Institute of Malariology, Parasitology, and Entomology (IMPE) to implement their malaria roadmap to elimination. Specific activities may include:
• Helping IMPE to reorient malaria interventions from malaria control to malaria elimination approach
• Helping IMPE to apply new active reporting systems and procedures in alignment with national guidelines
• Helping IMPE to develop other operational plans and materials and to conduct trainings to build provincial, district, and commune capacity execute their malaria program
• Helping IMPE to identify key impediments to the successful execution of the malaria elimination strategy and other national guidelines and work with the IMPE and partners to develop solutions to rapidly address these bottlenecks
• Helping IMPE to review the utilization of new tools and interventions to eliminate malaria and develop operational plans and other materials to support the implementation of these tools
• Support all other CHAI staff working on malaria elimination in Vietnam

----
CHAI hiện đang tìm kiếm các ứng viên tiềm năng, là người Việt Nam, cho vị trí Cán bộ Chương trình Sốt Rét tại văn phòng CHAI Việt Nam.

• Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, 3 – 6 tháng đầu làm việc tại Hà Nội. Yêu cầu đi công tác đến các tỉnh phía Nam.
• Thời hạn: 1 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc và ngân sách
• Ngày bắt đầu: 6/2017
• Báo cáo: Cán bộ Quản lý Chương trình Sốt rét

** Sơ lược về Vị trí:
Cán bộ Chương trình Sốt rét sẽ hỗ trợ các đối tác của chính phủ ở cấp khu vực và tỉnh/thành phố trong việc loại trừ sốt rét. Công việc này tập trung tăng cường các hệ thống giám sát chủ động, đặc biệt là áp dụng các công cụ báo cáo và điều tra mới dựa vào ca bệnh, nhằm phân tích và sửa đổi
các can thiệp nếu cần thiết.
Là một trong những nhân sự chủ chốt của CHAI Việt Nam, Cán bộ Chương trình Sốt Rét sẽ tham gia các công việc hỗ trợ trực tiếp cho Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng (IMPE) ở khu vực và tỉnh/thành phố.
Cán bộ Chương trình Sốt Rét cần phải là người năng động và chủ động trong công việc với các kĩ năng phân tích, quản lý, xử lý tình huống cũng như kĩ năng giao tiếp xuất sắc. Đây cũng phải là một người có khả năng làm việc độc lập, linh hoạt và hiệu quả. Nhân sự này sẽ làm việc tại Hồ Chí Minh
và thường xuyên đi công tác tại các tỉnh phía Nam Việt Nam. Ba đến sáu tháng đầu nhân sự này sẽ làm việc tại Hà Nội để được đào tạo và làm quen với công việc.
Cán bộ Chương trình Sốt rét báo cáo công việc với Cán bộ Quản lý Chương trình Sốt rét tại Việt Nam.

** Nhiệm vụ chính:
Hỗ trợ IMPE Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động loại trừ sốt rét. Công việc chi tiết bao gồm:
• Hỗ trợ IMPE trong công tác tái định hướng các chương tình loại bỏ bệnh sốt rét
• Hỗ trợ IMPE triển khai áp dụng hệ thống và quy trình báo cáo chủ động mới tuân thủ các hướng dẫn quốc gia
• Hỗ trợ IMPE xây dựng các kế hoạch hoạt động và những tài liệu tập huấn liên quan nhằm nâng cao năng lực của cấp xã, huyện và tỉnh/thành phố trong việc triển khai chương trình sốt rét.
• Hỗ trợ IMPE xác định những khó khăn chính trong công tác triển khai chiến lược loại bỏ bệnh sốt rét và các hướng dẫn quốc gia khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với NIMPE cũng như các đối tác khác nhằm xây dựng phương hướng giải quyết cho những khó khăn này.
• Hỗ trợ IMPE sử dụng những công cụ và giải pháp mới nhằm loại bỏ bệnh sốt rét và triển khai các kế hoạch hoạt động cũng như xây dựng tài liệu hỗ trợ thực hiện các kế hoạch/cộng cụ này.
• Hỗ trợ các nhân sự khác của CHAI trong công tác loại bỏ bệnh sốt rét tại Việt Nam.

Chuyên Môn Của Bạn

** Qualifications
• Vietnamese citizen (due to travel permissions) who is comfortable living and working in remote locations in Vietnam
• Bachelor’s degree plus 3 - 5 years of work experience
• Exceptional problem solving skills and quantitative and qualitative analytical capabilities
• Strong written and oral English and Vietnamese communication skills
• Strong interpersonal skills and ability to build relationships in a challenging multicultural environment
• Ability to manage numerous work streams simultaneously
• Ability to multi-task and to be effective in high-pressure situations
• Ability to work independently on large, demanding projects
• Proficient in Excel, PowerPoint, and Word

** Advantages:
• Advanced degree in public health or business
• Experience working with geographic information systems
• Experience developing database systems and using statistical software for data analysis
• Experience working with government institutions
• Experience in working with malaria and/or other infectious diseases

A one-page cover letter should specify the position sought and highlight why the candidate believes they are the right person for the position. A CV detailing professional experience, relevant qualifications and three reference contacts should be provided.Indicate position sought in the subject line.
Applications will be reviewed as they arrive, but must be received by 31 May 2017. Only shortlisted candidates will be invited for interview.

---
** Yêu cầu về kĩ năng và trình độ chuyên môn:
• Là công dân Việt Nam có thể sống và làm việc ở các vùng khác của Việt Nam
• Tốt nghiệp đại học, với 3 – 5 năm kinh nghiệm làm việc
• Có khả năng xử lý tình huống cũng như kĩ năng phân tích định tính, định lượng xuất sắc
• Có kĩ năng giao tiếp, nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt tốt
• Có khả năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ đối tác/đồng nghiệp tốt trong môi trường làm việc đa văn hóa
• Có khả năng quản lý nhiều công việc đồng thời
• Có kĩ năng xử lý nhiều loại công việc khác nhau và làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực cao
• Có khả năng làm việc độc lập và chủ động trong các dự án lớn
• Thông thạo Excel, PowerPoint và Word

** Ưu tiên:
• Có bằng cấp chuyên sâu về chuyên ngành y tế cộng cộng hoặc kinh doanh
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống thông tin địa lý
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống dữ liệu và sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu
• Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ
• Có kinh nghiệm làm việc về sốt rét và/hoặc các bệnh truyền nhiễm khác

Ứng viên cần nộp một (01) trang Thư xin xiệc nêu rõ vị trí ứng tuyển và lý do vì sao ứng viên là người thích hợp cho vị trí này và một (01) bản sơ yếu lí lịch xin việc (CV) trình bày chi tiết các kinh nghiệm chuyên môn, các kĩ năng liên quan và thông tin của ba (03) người tham khảo/giới thiệu.
Đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí ứng tuyển trên tiêu đề thư. Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá ngay khi chúng tôi nhận được. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 31/05/2017. Các ứng viên nằm trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.

Về Công Ty Chúng Tôi

Clinton Foundation Suite 601-Artex Building - 172 Ngoc Khanh St, Ba Dinh District, Ha Noi

Tên người liên hệ: Ms. Giang
Qui mô công ty: 25-99

The Clinton Health Access Initiative (CHAI) is a trusted advisor to governments worldwide, helping them transform the way they provide health services. In Vietnam, CHAI works with a number of departments in the Ministry of Health to help reach national HIV, TB, and malaria targets.

Established in Vietnam in 2006, CHAI has emphasized a sustainable and integrative approach to health systems strengthening premised on a close partnership with government to build national capacity.

CHAI’s team in Vietnam consists of a dynamic core of 12 staff in addition to resources available at the regional and global levels.

Việc làm khác từ Công ty này

Công việc tương tự

ĐH Leed Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

ĐH Leed Tuyển Sinh Thạc Sỹ Tài Chính Tại Hà Nội

Bằng cấp quốc tế.

Không cần thi tuyển đầu vào.

Hỗ trợ cho vay học phí.