Malaria Technical Manager/ Quản Lý Kỹ Thuật Chương Trình Sốt Rét

Malaria Technical Manager/ Quản Lý Kỹ Thuật Chương Trình Sốt Rét

Đăng nhập để xem mức lương 6374 lượt xem - Hết hạn trong 9 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Premium health care insurance package
International working environment
Professional, dynamic working environment

Mô Tả Công Việc

Length of position: One year, extendable based on performance and funding
Reports to: Associate Director

Technical Management
• Be responsible for the strategic and technical management assistance across areas of CHAI interest
• Assist NMCP to successfully execute the malaria elimination strategy and to reorient their programs towards elimination; mobilize CHAI and partner resources to develop solutions to rapidly address bottlenecks; specific activities may include:

o Leading CHAI’s effort to help national, regional, and provincial counterparts to strengthen the surveillance system, with the goal of ensuring rapid and accurate reporting of case-level malaria data from health facilities and community health care workers and that all data is appropriately stored and managed to ensure a rapid and effective response. This work will include strengthening both active and passive surveillance systems, especially to apply new real-time case-based reporting and investigation tools, to analyze and interpret data, and to help make intervention

adjustments as needed. The work will specifically focus on supporting development of a new national malaria management information system (“MMS”) and include developing dashboards to facilitate such data analysis and interpretation. It will also include developing related mHealth tools to facilitate case management.
o Updating guidelines, policies, and plans to align with global elimination recommendations
o Updating operational plans and associated training materials to build government capacity and support effective execution of malaria program
• Assist NMCP identify potential sources for and mobilization of additional funding to address any potential gaps preventing robust implementation of national malaria strategic plan
• Identify key impediments to the successful execution of the malaria elimination strategy and other national guidelines and work with the NMCP and partners to develop solutions to rapidly address these bottlenecks
• Explore the utilization of new tools and interventions to eliminate malaria and develop operational plans and other materials to support the implementation of these tools
• Collaborate with NMCP and partner organizations to design and implement operational research projects to identify improved approaches that will help optimize malaria elimination interventions
• Drive internal strategic planning related to the technical work streams

Team Management
• CHAI has a hybrid management structure with co-management roles across functional areas. Manager will oversee the day to day technical delivery from the team of 3-4 staff and facilitate effective communication and coordination mechanisms within the team

Strategic Vision
• Work closely with the Country Director, Associate Director, malaria operations manager, and local and regional malaria teams to maintain overall strategic direction of the program
• Identify strategic areas for expansion or redirection and guide strategic planning or proposal development as needed

Mô tả công việc:
Thời hạn: 1 năm, có thể gia hạn tùy thuộc vào năng lực làm việc và ngân sách
Báo cáo: Phó Giám đốc
Quản lý kỹ thuật Chương trình Sốt Rét sẽ giám sátcác hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của CHAI tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE), Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn (IMPE Quy Nhơn), Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TPHCM (IMPE HCMC) và Chương trình phòng chống sốt rét quốc gia (NMCP), trực thuộc Bộ Y tế, trong việc tối ưu hóa các chiến lược hiện có cũng như xây dựng và triển khai những chiến lược quốc gia mới về tăng cường định hướng loại trừ sốt rét tại Việt Nam.
Quản lý kỹ thuật Chương trình sốt rét cần là người năng động và chủ động trong công việc với các kỹ năng phân tích, quản lý, xử lý tình huống và giao tiếp tốt. Nhân sự này sẽ làm việc tại Hà Nội và đi công tác trong nước khoảng 25% thời gian làm việc..
Quản lý kỹ thuật Chương trình sốt rét sẽ báo cáo công việc với Phó Giám đốc tại Việt Nam.

Nhiệm vụ chính
Quản lý kỹ thuật:
• Chịu trách nhiệm hỗ trợ quản lý, kỹ thuật và chiến lược trong các lĩnh vực hoạt động của CHAI
• Hỗ trợ NMCP triển khai thành công chiến lược loại trừ sốt rét; huy động nguồn lực của CHAI và đối tác để xây dựng phương hướng giải quyết khó khăn nhanh chóng. Công việc cụ thể bao gồm:
o Hỗ trợ đối tác quốc gia, khu vực và đối tác ở các tỉnh tăng cường hệ thống giám sát đảm bảo mục tiêu báo cáo số liệu ca bệnh nhanh chóng và chính xác của các cơ sở y tế và nhân viên y tế cộng đồng, đồng thời đảm bảo tất cả dữ liệu đều được lưu trữ và quản lý hợp lý để có thể được sử dụng kịp thời và hiệu quả. Công việc này bao gồm tăng cường hệ thống giám sát chủ động và bị động nhằm ứng dụng báo cáo ca bệnh và công cụ điều tra ca bệnh để phân tích số liệu và có các can thiệp kịp thời khi cần thiết. Công việc này sẽ tập trung hỗ trợ xây dựng một hệ thống quản lý thông tin sốt rét mới trên toàn quốc (MMS) và dây dựng các công cụ phân tích số liệu. Ngoài ra cũng bao gồm xây dựng các công cụ y tế để quản lý ca bệnh.
o Cập nhật các hướng dẫn, chính sách và kế hoạch phù hợp với các khuyến nghị loại trừ sốt rét toàn cầu.
o Cập nhật các kế hoạch hoạt động và tài liệu tập huấn hỗ trợ xây dựng năng lực của chính phủ và triển khai hiệu quả chương trình sốt rét
• Trợ giúp NMCP xác định các nguồn lực tiềm năng và huy động các nguồn vốn bổ sung nhằm loại bỏ những khó khăn hiện có trong quá trình thực hiện các chương trình chiến lược quốc gia về sốt rét.
• Xác định những khó khăn chính trong công tác triển khai chiến lược loại bỏ bệnh sốt rét và các hướng dẫn quốc gia khác, đồng thời phối hợp chặt chẽ với NMCP cũng như các đối tác khác nhằm xây dựng phương hướng giải quyết cho những khó khăn này.
• Nghiên cứu sử dụng những công cụ và giải pháp mới nhằm loại bỏ bệnh sốt rét và triển khai các kế hoạch hoạt động cũng như xây dựng tài liệu hỗ trợ thực hiện các kế hoạch/cộng cụ này.
• Hợp tác với NMCP và các tổ chức đối tác để xây dựng và thực hiện các dự án nghiên cứu thực hành nhằm xác định phương hướng tiếp cận thích hợp nhất giúp tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ bệnh sốt rét.
• Quản lý việc lập kế hoạch chiến lược kỹ thuật nội bộ

Quản lý nhóm:
• CHAI có một cấu trúc quản lý đa dạng với vai trò đồng quản lý liên kết nhiều lĩnh vực. Quản lý kỹ thuật sẽ giám sát kỹ thuật một nhóm gồm 3-4 nhân viên, xây dựng các cơ chế giao tiếp và điều phối hiệu quả công việc của nhóm

Tầm nhìn chiến lược:
• Phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Quốc gia, Phó Giám đốc, Quản lý hoạt động sốt rét, Nhóm Sốt Rét Toàn cầu và khu vực duy trì định hướng chiến lược chung của chương trình.
• Xác định các lĩnh vực chiến lược để mở rộng hoặc chuyển hướng và hướng dẫn lập kế hoạch hoặc xây dựng đề xuất chiến lược khi cần.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

Qualifications
• Bachelor’s degree plus 5 years of work experience including experience managing others
• Exceptional problem solving skills and quantitative and qualitative analytical capabilities
• Exceptional English and Vietnamese communication skills, including the ability to create compelling, logical presentations, using PowerPoint and other tools, and a structured and assured oral and written communication style
• Advanced analytical skills and problem-solving with proven ability to develop and apply quantitative models using Excel and other tools to address specific challenges and improve working practices with a focus on outcomes
• Strong interpersonal skills and ability to build relationships in a challenging multicultural environment
• Ability to manage numerous work streams simultaneously in high pressure situations
• Proficient in Excel, Powerpoint, and Word

Advantages:
• Advanced degree in public health or business
• Experience working with geographic information systems
• Experience developing database systems and using statistical software for data analysis
• Experience living and working in Southeast Asia, including as a native of the region
• Experience working with Asian governments and institutions
• Experience in working with malaria and/or other infectious diseases

A one-page cover letter should specify the position sought and highlight why the candidate believes they are the right person for the position. A CV detailing professional experience, relevant qualifications and three reference contacts should be provided. Interested candidates should send materials. Indicate position sought in the subject line. Applications will be reviewed as they arrive, but must be received by 10 October 2017. Only shortlisted candidates will be invited for interview.

Yêu cầu công việc:
• Tốt nghiệp đại học, với 5 năm kinh nghiệm làm việc bao gồm kinh nghiệm quản lý và các kinh nghiệm khác
• Có khả năng xử lý tình huống cũng như kĩ năng phân tích định tính, định lượng xuất sắc
• Có kĩ năng giao tiếp tiếng Anh và tiếng Việt xuất sắc, bao gồm kĩ năng thuyết trình hấp dẫn và logic, kĩ năng sử dụng PowerPoint và các công cụ khác, nói và viết mạch lạc, tự tin
• Kĩ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng xây dựng và áp dụng các mô hình định lượng sử dụng Excel và các công cụ khác để giải quyết khó khăn và cải thiện công việc tập trung vào hiệu quả
• Có khả năng giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ đối tác/đồng nghiệp tốt trong môi trường làm việc đa văn hóa
• Có khả năng quản lý nhiều công việc đồng thời trong môi trường áp lực cao
• Thông thạo Excel, PowerPoint và Word

Ưu tiên:
• Có bằng cấp chuyên sâu về chuyên ngành y tế cộng cộng hoặc kinh doanh
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống thông tin địa lý
• Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống dữ liệu và sử dụng các phần mềm phân tích dữ liệu
• Có kinh nghiệm sống và làm việc trong khu vực Đông Nam Á, bao gồm người bản xứ
• Có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức và chính phủ châu Á
• Có kinh nghiệm làm việc về sốt rét và/hoặc các bệnh truyền nhiễm khác

Ứng viên cần nộp một (01) trang Thư xin xiệc nêu rõ vị trí ứng tuyển và lý do vì sao ứng viên là người thích hợp cho vị trí này và một (01) bản sơ yếu lí lịch xin việc (CV) trình bày chi tiết các kinh nghiệm chuyên môn, các kĩ năng liên quan và thông tin của ba (03) người tham khảo/giới thiệu. Địa chỉ email nhận hồ sơ ứng tuyển.
Đề nghị ứng viên ghi rõ vị trí ứng tuyển trên tiêu đề thư. Hồ sơ ứng tuyển sẽ được đánh giá ngay khi chúng tôi nhận được. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 10/10/2017. Các ứng viên nằm trong danh sách rút gọn sẽ được liên hệ để phỏng vấn.
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc

The Clinton Health Access Initiative (CHAI), operating through the Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation in Vietnam, is a trusted advisor to governments worldwide, helping them transform the way they provide health services. In Vietnam, CHAI works with a number of departments in the Ministry of Health to help reach national HIV, TB, Hepatitis C, and malaria targets. Established in Vietnam in 2006, CHAI has emphasized a sustainable and integrative approach to health systems strengthening premised on a close partnership with government to build national capacity.

CHAI’s team in Vietnam consists of a dynamic core of 12 staff in addition to resources available at the regional and global levels. CHAI is now seeking a Vietnamese national to fill a Program Assistant position. This position provides an inexperienced person significant opportunity for learning and growth.

Sáng kiến tiếp cận Y tế Clinton (CHAI), hoạt động thông qua Tổ chức Bill, Hillary and Chelsea Clinton Foundation tại Việt Nam, là một cố vấn đáng tin cậy của chính phủ các nước trên toàn cầu, nhằm giúp các nước thay đổi phương thức cung cấp các dịch vụ y tế tới người dân. Tại Việt Nam, CHAI hợp tác với nhiều đơn vị thuộc Bộ Y Tế nhằm giúp đạt được các mục tiêu quốc gia về HIV, lao và sốt rét. Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2006, với mối quan hệ đối tác hợp tác chặt chẽ với chính phủ, CHAI luôn chú trọng triển khai các phương thức tiếp cận hệ thống y tế một cách thống nhất và bền vững nhằm nâng cao năng lực quốc gia.

Văn phòng CHAI tại Việt Nam bao gồm 12 nhân sự chủ chốt cùng với các chuyên gia, cố vấn đang làm việc trong khu vực và trên toàn cầu. CHAI hiện đang tìm kiếm một ứng viên tiềm năng, là người Việt Nam, cho vị trí Trợ lý Chương trình. Vị trí này sẽ mang lại nhiều cơ hội học tập và phát triển cho những người chưa có nhiều kinh nghiệm công tác.

The Clinton Health Access Initiative (CHAI) is a trusted advisor to governments worldwide, helping them transform the way they provide health services. In Vietnam, CHAI works with a number of departments in the Ministry of Health to help reach national HIV, TB, and malaria targets. Established in Vietnam in 2006, CHAI has emphasized a sustainable and integrative approach to health systems strengthening premised on a close partnership with government to build national capacity.

CHAI’s team in Vietnam consists of a dynamic core of 12 staff in addition to resources available at the regional and global levels.

Sáng kiến Tiếp cận Y tế Clinton (CHAI) là một tổ chức tin cậy của chính phủ các nước trên toàn cầu trong việc hỗ trợ tăng cường phương thức cung cấp dịch vụ y tế. Tại Việt Nam, CHAI hợp tác và hỗ trợ nhiều cơ quan trực thuộc Bộ Y tế đạt được các mục tiêu quốc gia về phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét. CHAI được thành lập tại Việt Nam vào năm 2006, là một tổ chức chú trọng triển khai các phương thức tiếp cận dịch vụ y tế một cách thống nhất và bền vững trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với chính phủ, nhằm nâng cao năng lực hệ thống y tế quốc gia.

Văn phòng CHAI tại Việt Nam có 12 nhân sự chủ chốt và các chuyên gia, cố vấn đang làm việc trong khu vực và trên toàn cầu.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Suite 601-Artex Building - 172 Ngoc Khanh St, Ba Dinh District, Ha Noi
25-99 nhân viên
Ms. Giang