Marketing Administrator

$1000 - $1500 371 lượt xem - Hết hạn trong 22 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th Payment

Mô Tả Công Việc

• Accordia Global Compliance Group is a U.S. based social compliance auditing firm with a local Vietnam Company located in An Khanh Ward, Thu Duc City. Our clients are among the largest in North America and Europe using our services.

• Marketing Administrator shall head up marketing activities in Vietnam to increase market share/sales in existing and potential service offering including WRAP, SMETA, SA8000, SLCP, HIGG and ISO certification.

• Create and manage database of clients, communicate with new and existing clients, prepare quotations and service contracts. Training provided to the successful candidate. Report to U.S. Head Office.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

• University Degree - Bachelor’s (Marketing preferred, MBA preferred)
• Experience in Marketing Administration – 2 to 3 years
• English competency – Fluent at Intermediate (Upper Intermediate preferred)
• Experienced in Word, Excel, PowerPoint
• Good communication, planning and organizing, interpersonal skills
• Reliable, Accurate, Integrity

Địa Điểm Làm Việc

Thủ Đức, Ho Chi Minh City, Vietnam

Accordia Global Compliance Group is a U.S. based social monitoring and auditing company with offices in 9 countries. Our Vietnam subsidiary is located in Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam. Established in 2001, one of the oldest and most respected companies in this industry.

Xem toàn bộ thông tin công ty
Thu Duc, Vitet Nam
25-99 nhân viên
Richard Ingrao
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)