Marketing And Purchasing Department

Marketing And Purchasing Department

Đăng nhập để xem mức lương 433 lượt xem - Hết hạn trong 17 giờ

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Insurance
Meal

Mô Tả Công Việc

Managing Development meeting & Sample
Managing Order & material
Planning Production schedule
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- High level of expertise to entry level or just graduated from university.

- Global mind, Passion , Perseverance , Creative, Responsibility Talent
Xem toàn bộ Yêu Cầu Công Việc
No 36, Hoang Anh Road, Tan Khanh Ward, Tan An City, Long An Province, Viet Nam
Ms. Nhung