Marketing Executive(Customer-Based) - Oversea Job Opportunity

Marketing Executive(Customer-Based) - Oversea Job Opportunity

Địa Điểm Làm Việc: Quốc tế
Thương lượng 909 lượt xem - Hết hạn trong 6 ngày
Mức độ phù hợp công việc - Xem chi tiết

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

13th month, performance bonus

Mô Tả Công Việc

Campaign Management
Execute campaigns and events, collect preliminary data and results in order to gain new market penetration, maintain market share and assist in campaign effectiveness analysis.

Loyalty Management
Assist in the execution of loyalty plan and monitor processes and systems in place in order to improve customer acquisition and retention.

Customer Lifetime Measurement
Collect and summarize customer lifetime data in order to assist in customer segmentation analysis.

Engagement Marketing & Collateral Planning
Translate and execute customer engagement activities onto various channels in order to maximize brand awareness and involvement and relevance of information for customers.

General Marketing Operations
Gather, manage and organize data for market research and insights and render business support in order to ensure efficient operational processes.

Quản lý chiến dịch
Thực hiện các chiến dịch và sự kiện, thu thập dữ liệu và kết quả sơ bộ để thâm nhập thị trường mới, duy trì thị phần và hỗ trợ phân tích hiệu suất của chiến dịch.

Quản lý khách hàng thân thiết
Hỗ trợ thực hiện kế hoạch khách hàng thân thiết và giám sát các quy trình và hệ thống tại chỗ để cải thiện việc thu hút và giữ chân khách hàng.

Tính giá trị lâu dài của khách hàng
Thu thập và tóm tắt dữ liệu trọn đời của khách hàng để hỗ trợ phân tích phân khúc khách hàng.

Kế hoạch tiếp thị tương tác & quảng cáo
Dịch và thực hiện các hoạt động tương tác với khách hàng trên nhiều kênh khác nhau nhằm tối ưu hóa nhận thức về thương hiệu, sự tham gia và mức độ liên quan của thông tin đối với khách hàng.

Hoạt động tiếp thị tổng quan
Thu thập, quản lý và sắp xếp dữ liệu để nghiên cứu và hiểu biết thị trường, đồng thời cung cấp hỗ trợ kinh doanh để đảm bảo quy trình hoạt động hiệu quả.
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

-Bachelor Degree in Marketing and Communications
-Marketing and Advertising code of conduct
-Interpersonal Skills
-Communication Skills
-Innovation / Creativity
-Problem Solving Skills
-Excellent Teamwork
-Integrity
-Proficient with Microsoft office Excel
-Experience in Data Management
-Copy writing
-Proof reading

-Bằng cử nhân về Tiếp thị và Truyền thông.
-Người mới tốt nghiệp, không yêu cầu kinh nghiệm
-Quy tắc ứng xử Tiếp thị và Quảng cáo
-Kỹ năng kết nối
-Kỹ năng giao tiếp
-Đổi mới / Sáng tạo
-Kỹ năng giải quyết vấn đề
-Làm việc nhóm xuất sắc
-Tính trung thực

NOTE: Willing to relocated to "Makati, Philippines" and willing to work under online entertainment business.

Any concern, you may find us via telegram: https://t.me/Avanticecorp

Địa Điểm Làm Việc

PBCOM Tower, V.A. Rufino Street, Makati, Metro Manila, Philippines

Avantice Corp is one of the best regional Business Process Outsourcing (BPO) service providers by offering exceptional strategic, efficient, and secure horizontal BPO services to off-shore and near-shore e-commerce companies.

Xem toàn bộ thông tin công ty
100-499 nhân viên
Human Resources Department
Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Bảo Hiểm Sức Khỏe Cho Người Dùng VietnamWorks | Hợp tác cùng Tokio Marine Vietnam

Mức phí tốt nhất chỉ từ 600.000 VND/năm

Cung cấp bảo hiểm cho người thân: Cha Mẹ (lên tới 70 tuổi) và Con

Vững vàng sức khoẻ, vững tâm sự nghiệp