Marketing Manager

Thương lượng 787 lượt xem - Hết hạn trong 16 ngày

Các Phúc Lợi Dành Cho Bạn

Thưởng cuối năm
12 ngày phép/ năm

Mô Tả Công Việc

- Built up Monthly, Quarterly, Yearly Marketing plan, budget & develop Promotion campaign.
- Implement marketing strategies designed to maximize both customer traffic flow & sales potential of individual retailers.
- Monitor, drive and encourage team members to be on track to assigned target or tasks in timely basic and provide operational training.
- Lead the development of marketing plans. working closely with clients, stakeholders and BODs.
- Create effective and efficient marketing strategy focused on growing audiences for our products and services;
- Make marketing plan for Grand Opening of Malls and the next year after Grand opening;
- Research and analyst market trends to make effective marketing plan for project;
- Brand advertising and positioning the project's brand in the market;
- Set up rental price for advertising board; rental rates for event organization;
- Management of public relations; media, press, event, adverstising.
- Coordinate and support to organize the Opening Ceremony of the Projects;
- Select/recommend of contractors/partners/agencies for implementation;
Xem toàn bộ Mô Tả Công Việc

Yêu Cầu Công Việc

- Ability to do multi-task.
- Strong analytical and project management skills
- Excellent English communication skills and problem-solving skills.
- 5+ years experience in Marketing Head position in Retail/Commercial and Shopping Centers
- Strong creative outlook, strong sense of responsibility and perfect presentation skill.
- Proficient Office and other software, applications related to Sales and Marketing.

Địa Điểm Làm Việc

SOFIC Tower, Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

https://thacogroup.vn/linh-vuc-hoat-dong/thuong-mai-dich-vu

Xem toàn bộ thông tin công ty
Sofic Tower, 10 Mai Chí Thọ, phường Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức, TPHCM
1.000-4.999 nhân viên
Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Chương trình THẠC SĨ QUẢN TRỊ & THƯƠNG MẠI - Chuyên ngành THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ | ĐẠI HỌC THĂNG LONG | ĐẠI HỌC CÔTE D’AZUR (PHÁP)

Bằng Thạc sỹ chính quy quốc tế từ Pháp, được bộ GD-ĐT VN công nhận

Mang tính ứng dụng cao và phát triển kỹ năng quản lý

Gia nhập cộng đồng Alumni (Doanh nhân, Chủ doanh nghiệp nhiều lĩnh vực)