Marketing & Social Media Specialist (Work in Da Nang City)

Marketing & Social Media Specialist (Work in Da Nang City)

Login to view salary 527 views - Expires in 8 days

What We Can Offer

Salary: VND 10,000,000 - 12,000,000
Shall be paid the social insurance
Having annual leave days

Job Description

- Work under Business & Marketing Department to develop strategy for pre and post App launch
- Work with Development Team to test and provide feedback during development stage to create optimal UI experience
- Become the first user and Brand Ambassador on the App
- Create content by creating photo, videos, and Blog post
- Manage company’s other social accounts (IG, Facebook, Tik Tok) to interact and recruit new users

- Làm việc tại Bộ phận Kinh doanh & Tiếp thị để phát triển chiến lược trước và sau khi ra mắt Ứng dụng;
- Làm việc với Nhóm phát triển để kiểm tra và cung cấp phản hồi trong giai đoạn phát triển nhằm tạo ra trải nghiệm UI tối ưu;
- Trở thành người dùng đầu tiên và Đại sứ thương hiệu trên Ứng dụng;
- Trở thành người dùng đầu tiên và Đại sứ thương hiệu trên Ứng dụng;
- Quản lý các tài khoản xã hội khác của công ty (IG, Facebook, Tik Tok) để tương tác và tuyển dụng người dùng mới.


*** Salary: 10,000,000 - 12,000,000 VND
Read full Job Descriptions

Job Requirements

*** Major / Degree:

- Post secondary education
- Preffered Business or Marketing degree or certificate

- Bằng cấp hoặc chứng chỉ về Kinh doanh hoặc Tiếp thị được ưu tiên"

*** Expertise / Skill:

* Nice to have:
- Strong knowledge of social media including Instagram, FB, Tik Tok, etc. (Must be willing to share own social media account).
- Love for fashion, cosmetics, and beauty
- Love for photography and video
- Knowledge of local and foreign cultures (e.g., Vietnam and Korea/Japan/China)

* Must have:
- Providing the link or address of the social network services. For example: Facebook, Instagram, Linkedin,….
- Sharing social media account is not required but will enhance candidate's application since the position is focused on marketing and social media

- Kiến thức vững chắc về mạng xã hội bao gồm Instagram, FB, Tik Tok, v.v. (Phải sẵn sàng chia sẻ tài khoản mạng xã hội của riêng mình).
- Yêu thích thời trang, mỹ phẩm và làm đẹp
- Yêu thích nhiếp ảnh và video
- Kiến thức về văn hóa địa phương và nước ngoài (ví dụ: Việt Nam và Hàn Quốc / Nhật Bản / Trung Quốc) ;
- Cung cấp các địa chỉ, đường link về các tài khoản mạng xã hội của bản thân trong CV, như: FB, Instagram."

* Yêu cầu tối thiểu phải có:
- Sở hữu tài khoản mạng xã hội (Facebook, Instagram).
- Cung cấp tài khoản mạng xã hội không bắt buộc nhưng sẽ nâng cao khả năng ứng tuyển của ứng viên vì vị trí này tập trung vào tiếp thị và truyền thông xã hội.

*** Reference (Experience):

- Own social media account

*** Language:

- English (both Oral and writing)

Job Locations

50 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

Goldburger Company Limited
7th floor, 50 Bach Dang st., Bach Dang Complex Tower, Hai Chau I ward, Hai Chau district, Da Nang city, Viet Nam

GoldBurger Company Limited belongs to Bithumb Korea, which is a company in Korea engaging in exploration, support and development crypto currency exchange all over the world. The business operation of GoldBurger Limited Company is a part of the investment strategy of Bithumb Korea for the purpose of achievement of its global business values enhancement through real estate projects.

GoldBurger Company Limited is a company duly established and operating in accordance with the laws of Vietnam, established on 25 January 2019. Major business activities of the Company is consulting, brokerage, real estate auction, land use right auction.

*** Our Vision and future plans of the Company:

- Searching for projects on building potential condominiums.

- Expanding business activities into potential fields.

*** The projects that the Company is conducting:

- Participating in investment and management of resort projects in Hoi An City, Quang Nam Province.

- Trading, buying and selling real estate projects in Da Nang City.

Company Size: 10-24

Contact Person: Duyen Ly

Read full company information
7th floor, 50 Bach Dang st., Bach Dang Complex Tower, Hai Chau I ward, Hai Chau district, Da Nang city, Viet Nam
10-24 staffs
Ms. Duyên
TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

TUYỂN SINH THẠC SỸ TÀI CHÍNH - ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3 (CH Pháp)

Chương trình được thiết kế đặc biệt dành cho học viên vừa học vừa làm, quỹ thời gian ít

Bằng được công nhận bởi Bộ GD&ĐT Việt Nam do ĐH. J.M Lyon 3 (Pháp) cấp có giá trị toàn cầu

Học phí tối ưu, tiết kiệm nhiều nhất, thời gian đào tạo rút ngắn còn 1 năm tại Việt Nam